Kulås (Sarpsborg)

K

Kulås (Sarpsborg)

Kulås barnehage

4

AVDELINGER

68

BARNEHAGEPLASSER

18

ANSATTE

I Kulås barnehage ønsker vi å møte det unike i hvert menneske ved å gi barna en god start på livet.

Kulås barnehage er en 4 avdelings barnehage som ligger sentralt i Sarpsborg sentrum, med Kulåsparken som nærmeste nabo. Vi er ofte på tur og bruker nærområdene flittig. På samme utflukt kan vi leke oss gjennom skogen og parken, og ende opp på biblioteket, på Borgarsyssel museum eller gjerne midt i byen hvis det skjer noe spennende. Samtidig får barna ta del i Sarpsborgs historie. Vi benytter oss også av området i og rundt Sarpsborg Stadion. Her får barna utfolde seg med ballspill og aktivitet. Vi har avtale med Sarpsborg 08 og en gang pr. år blir vi invitert til fotballdag med spillere og trenere i klubben.

Avdelingene våre er oppkalt etter eventyr og har fått navnene Tryllefløyten, Nøkkerosen, Tommeliten og Veslefrikk. Vi jobber ofte på tvers av avdelingene og deler opp i små barnegrupper med god voksentetthet, der alle kjenner alle.

Vi har også tilgang på egne barnehagebusser, noe som gjør at vi praktisk talt kan reise hvor vi vil i nærmiljøet. For oss er det viktig at barna får kjennskap til og opplever nærmiljøet som trygt og identitetsskapende.

Kulås Barnehage har i dag mange barn med forskjellige bakgrunn. Barnehagen er kjent for sitt gode arbeid med å anerkjenne barn og foreldre med ulik kulturell erfaring. Vi etterstreber at alle familier skal føle seg respektert og trygge når de er hos oss. Vi er også en samarbeidsbarnehage med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring).

Vårt satsningsområde er språk. Vi i Kulås ser verdien av at alle barn får varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Språket er personlig og nært knyttet til følelser. Vi har eget språkrom hvor vi har språkmateriell og eget bibliotek hvor vi låner ut bøker til foreldre på forskjellige språk. Vi benytter i tillegg byens bibliotek ofte. Vi er også opptatt av å bruke digitale redskaper som f.eks. kamera, pc, prosjektor og ipad for å stimulere språket og for å inspirere barns eget kreative uttrykk. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.

Leken er også viktig for oss. Leken skal ha tid og rom hver dag og skal styres av barna. Barns viktigste læring og utvikling skjer gjennom lek. Vi har tilrettelagte rom som tilbyr språktilegnelse gjennom lek.

Satsningsområde

Språk og kommunikasjon

Resultater fra siste kundemåling

Informasjon: 90%
Lek & læring: 93%
Service: 96%
Totalscore: 92%

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Vegar Andersen
Mobil: 913 45 222
E-post: vegar@barnehagenett.no

Adresse

Kulås
Oscar Pedersensvei 16,
1721 Sarpsborg

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone