5

Avdelinger

116

Barnehageplasser

28

Ansatte

Om barnehagen

Skogro barnehage er en 5 avdelings barnehage som ligger sentralt til på Borgenhaugen. Vi har kort vei til skog, mark, ballbinge, Hafslund parken, Hafslund og Navestad skole.

I Skogro vil vi se glade og tryggebarn. I Skogro skal alle barn bli møtt med åpenhet, varme og interesse av oss voksne.

Leken har en sentral plass i Skogro og lekens egenverdi skal anerkjennes. De ansatte i Skogro legger til rette for å organisere rom tid og materiale for å inspirere til ulike typer lek både ute og inne.

Vi jobber hver dag for å nå målene våre ved å være gode rollemodeller som veileder barn både gjennom lek, samlingsstunder, hverdagssituasjoner, samtaler og felles opplevelser.

Skogro barnehage er en av 19 barnehager som danner Barnehagenett. Vi jobber etter de samme fokusområdene og utvikler oss sammen. Alle barnehagene jobber mot at vi skal ha Sunne, Aktive, Lekende og Trygge barn i våre barnehager. (SALT)

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Nordbergsvingen 24, 1738 Borgenhaugen

Nordbergsvingen 24, 1738 Borgenhaugen

Dokumenter

Vedtekter

 

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 94%

Mitt barn trives i barnehagen: 94%

Jeg har god dialog med barnehagen: 90%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 90%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass