Jobb hos oss.

Det er bred enighet om at: «De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse.» Sagt med andre ord kan vi si at personalet er barnehagen.

Vi har over 430 medarbeidere som hver dag gjør en fantastisk jobb for at barn og foreldre skal få en trygg og utviklende hverdag.

Bli en av oss Ledige stillinger Sammen er vi Barnehagenett

Ledige stillinger

Hold deg oppdatert på våre ledige stillinger.

Sammen er vi Barnehagenett

Vi har over 430 hverdagshelter som hver dag gjør en fantastisk jobb for at barn og foreldre skal få en trygg og utviklende hverdag.
Her kan dere møte noen av dem.