V

VÅRE VERDIER

Oppholdet i en av våre barnehager skal fylle barn og foreldres virkelighet med mening. Mening som gir opplevelse og skaper minner. For når barn og foreldre slutter i barnehagen vil vi fortsatt være nær. Og vi ønsker at alle skal se tilbake på tiden i barnehagen som god og meningsfylt.

Våre kjerneverdier er godt innarbeidet hos våre ansatte. De som jobber hos oss er engasjerte i jobben sin og er opptatt av at verdiene skal prege vår atferd i alle sammenhenger.

verdier2

S

DETTE ER VI STOLTE AV

Som barn i en av våre barnehager vil du få oppleve et inspirerende læringsmiljø basert på trivsel, trygghet og fellesskap, og omsorgsfulle voksne som ivaretar dine grunnleggende behov. Du vil få tilpassede og varierte aktiviteter i hverdagen, fokus på et godt kosthold og et personale som ivaretar sikkerheten din.

Som forelder i en av våre barnehager vil du møte åpenhet, tillit og respekt, et høflig og serviceinnstilt personale som tar hensyn til dine og ditt barns behov, samt et kvalifisert personale, som til enhver tid yter sitt beste for deg og ditt barn.

B

VÅRE BARNEHAGER

varebarnehgar

Med mangeårig erfaring har vi blitt en betydningsfull barnehageaktør.

Alle våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder. Dette mangfoldet sikrer at hver barnehage utvikler sin egen identitet og egenart. Mangfoldet gjør at vi er i kontinuerlig utvikling av innholdskvalitet som skal komme alle barn, i alle våre barnehager til gode.

Ingen av våre barnehager er like, og det er opp til personalet i hver enkelt barnehage i felleskap å utvikle sine satsningsområder.
Samtidig jobber alle våre barnehager med 4 felles og grunnleggende programområder. Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn.


Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetninger for å kunne skape gode barnehager, og bygger oppunder vår visjon – en god start varer hele livet.