3

Avdelinger

63

Barnehageplasser

14

Ansatte

Om barnehagen

Borgen barnehage ligger et steinkast fra Skjebergveien på Borgenhaugen. Barnehagen er en av Sarpsborgs eldste barnehager og har vært i drift siden 1978.

Borgen barnehage består av tre avdelinger fordelt på tre hus med felles uteområde.

Med beliggenhet på Borgenhaugen har vi nærhet både til Borgen skole, lekeplasser, turområder, bibliotek og Skjeberghallen. Nærmiljøet beriker oss med mange muligheter som gir barna gode og morsomme opplevelser.

Gjennom vårt arbeid med begrepet «vi bryr oss» skal omsorg- og læringsmiljøet fremme trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Borgen barnehage er en fellesarena hvor hvert enkelt barn har en viktig rolle i å gjøre barnehagen til et godt sted å være for alle barn. Ved å sette fokus på positive handlinger barn imellom, skaper vi et miljø hvor det å bry seg om andre blir viktig for hvert enkelt barn.

Leken skal få lov til å være det viktigste i hverdagen til barna i vår barnehage, og de voksne sørger for at barna får mulighetene til å utfolde seg gjennom leken gjennom tid og rom. Lek og læring går hånd i hånd hos oss. De ansatte er tilstedeværende i leken for at barna får oppleve et utviklende lekemiljø hvor barna står i sentrum og skaper meningsfulle opplevelser i fellesskap med andre.

Vi er godkjent som helsefremmende barnehage, med fokus på fysisk aktivitet/hvile, psykisk helse og kosthold.

Ved å være bevisst vår rolle og intens jobbing sørger vi sammen for at barna i Borgen barnehage får «en god start som varer hele livet»

Hils på våre ansatte

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Ilebrekkveien 2, 1739 Borgenhaugen

Ilebrekkveien 2, 1739 Borgenhaugen

Dokumenter

Årsplan Borgen
Vedtekter Borgen
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 96%

Jeg har god dialog med barnehagen: 92%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 94%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass