2

Avdelinger

31

Barnehageplasser

8

Ansatte

Om barnehagen

På Sydskogen i Moss finner dere vår lille barnehage i idylliske omgivelser, med skogen og Vannsjø som nærmeste naboer. 

Vi har full pedagogdekning og vi innfrir bemanningsnormen med 8 ansatte som kjenner alle barna og deres familier godt. Vi har et dedikert personale som gjør alt for å sikre at barnehagens pedagogiske arbeid blir ivaretatt og at alt vi gjør skal gi mening for barn, foreldre og ansatte. 

Vi har skogen med et rikt dyre- og fugleliv som nærmeste nabo. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Vi følger naturens forandringer gjennom året på nært hold. Det flotte nærområdet innbyr til at vi ofte er på turer rundt blant annet Vepsen og områder nær Vannsjø. 

Barnehagen skal være et sted hvor barn og voksen føler trygghet og tilhørighet. Hos oss skal alle få være seg selv og få støtte til å bli trygge på den de er.  

Vi er den lille barnehagen med det store hjertet! 

Leken er barnas magiske læringsarena og det preger hverdagen i vår barnehage. Tilstedeværende voksne med lekekunnskap bidrar til å skape et miljø som er preget av et inkluderende felleskap med plass til det enkelte barn. Sammen skal vi være undrende, nysgjerrige og aktive. Barns medvirkning tas på alvor. Lek er læring og i Sydskogen barnehage er det vår sentrale arbeidsmetode. 

Våre fokusområder er: Sunne barn, Aktive barn, Lekende barn og Trygge barn. 

Satsningsområde: «I sydskogen barnehage skal barna ha et trygt, lekende og inkluderende læringsmiljø»

Hils på våre ansatte

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Bjørnåsveien 75, 1596 Moss

Dokumenter

Vedtekter Sydskogen
Årsplan Sydskogen
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 94%

Jeg har god dialog med barnehagen: 96%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 90%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass