5

Avdelinger

90

Barnehageplasser

21

Ansatte

Om barnehagen

Tubus idrettsbarnehage ligger sentralt til på Grålum med kort avstand til skogen, tre barneskoler, bibliotek, idrettsanlegg, Inspiria mm.

I 2016 ble Tubus godkjent som helsefremmende barnehage, og fikk re-godkjenning i 2021. Vår kongstanke er at hos oss er alle enere! For oss er det viktig at alle blir sett, hørt og respektert for den man er. Dette gjelder barn, foreldre, ansatte og alle som kommer innom vår barnehage. 

SALT (sunne, aktive, lekende og trygge barn) danner grunnlaget for at våre barn skal ha en best mulig hverdag her og nå og i framtiden. 

I Tubus idrettsbarnehage har vi stort fokus på grunnleggende grovmotoriske ferdigheter og vi er innom ulike idrettsaktiviteter i løpet av barnehageåret. Varierte aktiviteter i ulike miljøer og trygge rammer er viktig for å skape mestring for alle. Mestring er med på å styrke barns selvbilde og psykiske helse. Gode relasjoner mellom barn – voksne, barn – barn er med på å skape trygge barn. 

Barna trenger tid til å starte, videreutvikle og avslutte en lek, og barna hos oss skal ha god tid til lek hver dag. Barna leker for å bearbeide kunnskaper, erfaringer og utvikle sosial kompetanse. Barna lærer gjennom lek og lek skal være gøy! Våre ansatte har stor kompetanse på lek og læring. 

Vi har fokus på et sunt og godt kosthold, og samarbeider med ernæringsfysiologer på hva vi serverer i hverdagen.  

Ansatte i Tubus idrettsbarnehage har høy kompetanse og lang erfaring samtidig som vi ønsker å utvikle oss videre i faget vårt. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og ansatte som trives i barnehagen. Vi som jobber på Tubus er veldig stolte av arbeidsplassen vår!

Kontakt

Merete Hansen (Styrer)
952 13 222‬
Send e-post

Avdelingene:

Rekrutten: 90929585
Gofoten: 90976086
Golfsvingen: 90974046
Glattisen: 90953909
Knøttene: 48157400

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Grålumveien 125, 1712 Grålum

Grålumveien 125, 1712 Grålum

Dokumenter

Vedtekter Tubus
Årsplan Tubus
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 98%

Mitt barn trives i barnehagen: 98%

Jeg har god dialog med barnehagen: 96%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 94%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass