3

Avdelinger

55

Barnehageplasser

13

Ansatte

Om barnehagen

Det var en gang for lenge, lenge siden en liten gård som het Søndre Bjørnemyr gård. Gården lå helt i enden av Kanefarten med akebakken og skogen rundt seg. Navnet på gården ble senere gjort om til Fjelldal gård. I 1967 ble gården solgt til kommunen og senere revet.  

Akkurat på denne tomten fikk en gruppe med foreldre som trengte barnehageplass lov til å bygge en barnehage. I 1994 ble Fjelldal Barnehage bygd på en tomt med historie og en unik beliggenhet. Her er Fjelldalbakken rett ved siden av barnehagen og skogen bak oss. Beliggenheten er helt fantastisk. 

Barnehagen er i dag en privat barnehage med tre avdelinger. Vi har en liten avdeling og to store avdelinger med til sammen 55 barn og 12 engasjerte og erfarne ansatte. 

Fra første dag har vi brukt nærmiljøet og skogen rundt oss. Ute i skogen har vi et unikt læringsmiljø hvor alle fagområdene kommer helt naturlig inn i hverdagen. På tur er vi sammen og finner venner og lærer om å verne naturen rundt oss.

Vi er opptatt av å lære mest mulig om alt som skjer ute i skogen; både fordi det er spennende og gøy, men også fordi vi ønsker å bevisstgjøre og motivere barna til å være aktive bidragsytere til en bærekraftig utvikling. 

Her i Fjelldal barnehage har vi en helt spesiell gjeng hvor flere har jobbet siden 1994. Personalet har gjennom mange år opparbeidet mye kompetanse og imponerer med sitt engasjement for barna og barnehagen. Vi er opptatt av å være gode rollemodeller som gir rom og mulighet for et godt leke- og læringsmiljø rundt barna. Vi skal være tilstede og se hvert enkelt barn.  

Hos oss skal barna lære å lykkes i å omgås andre mennesker, finne venner og være en del av et sosialt felleskap. Vi skal være med på å bygge små mennesker med god selvfølelse og sosial kompetanse. For å få til det må barna få god tid til å leke, og det må være voksne tilstede som hjelper til hele dagen og ser barna. 

I barnehagen har vi mange felles opplevelser som styrker vennskap og lekens innhold. 

ET LITE UTDRAG FRA AKTIVITETER OG TRADISJONER SOM SKJER I LØPET AV ÅRET: 

 • Dokkevognturer og sykkelturer 
 • Vi fyrer opp bålpanna i grillhytta og leser eventyr 
 • Barna er med på å lage matpakker og går på turer i skogen 
 • Vi får bruke gymsalen i Skjeberghallen 
 • Barna er med og låner bøker på biblioteket 
 • Det er klubb og egne turer for de eldste 
 • Overnatting med klubben i barnehagen 
 • Vi feirer barnehagens bursdag 
 • Vi har Nissefest og Karneval 
 • Aktivitetsdag for store og små 
 • Og mye lek og moro i hverdagen 

I Fjelldal Barnehage skal alle barna få oppleve mange gode barndomsminner de kan ta med seg videre på veien.

Hils på våre ansatte

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Kanefarten 13, 1739 Borgenhaugen

Kanefarten 13, 1739 Borgenhaugen

Dokumenter

Vedtekter Fjelldal
Årsplan Fjelldal
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 98%

Jeg har god dialog med barnehagen: 98%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 96%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass