4

Avdelinger

80

Barnehageplasser

19

Ansatte

Om barnehagen

Barnehagen ligger på Ensjø i Oslo på gamle industriområder. Her ble det laget tegl til blant annet nationaltheatret, tændstikkere, glødelamper og i nyere tide har det blitt kalt Bilbyen. Derfor heter våre avdelinger Teglverket, Tændstikkeren, Glødelampa og Automobilen.

Vi har et fantastisk engasjert personal som er en blanding av friskt pågangsmot og moden erfaring, som jobber i barnehagen for å gi barn en best mulig start på livet. Vi har mye humor, et faglig miljø på høyt nivå, alvor, erfaring og glede som vi deler med hverandre, og derfor står vi sterkt og trygt i det vi gjør. Dette gagner barn og foreldre i vår barnehage. 

I Stålverkskroken barnehage er det «rom for alle med blikk for den enkelte.»

Det er viktig for oss å jobbe med relasjonen mellom menneskene som er og går i barnehagen. Alle skal bli sett, tatt vare på og tatt på alvor.

Barn og voksne i barnehagen er like viktige og blir tatt med på beslutninger som fattes. Dette kommer til utrykk i et mobbemanifest barnehagen har jobbet frem sammen med FAU.

Barnehagen skal være et språkstimulerende miljø der barna skal kunne uttrykke følelse, tanker og behov gjennom språk uavhengig av forutsetninger, etnisitet og alder. De skal kunne bruke språket i forskjellige settinger, f.eks. I lek, konflikter og kommunikasjon. I Barnehagenetts egenutviklete hefte «Et godt språkmiljø» fremheves det at et godt språkmiljø er forutsetning for å utvikle egen identitet, et godt felleskap, for vennskap, for god lek og for tilegnelse av kunnskap i barnehagen.

De voksne i barnehagen skal være støttende i barns kommunikasjon, de skal lytte, være engasjerte, være språklige forbilder og veiledere.

De skal oppmuntre til gode samtaler, og lære bort rim, regler og sanger som viderefører tradisjoner. De må bruke konkreter og bilder for å beskrive og forklare.

De skal lese for barna, spille spill og ha kompetanse på språkutvikling, språkvaner og flerspråklige barn. Fordi språk er mye mer enn prat.

Språk er avgjørende for kommunikasjon, lek, læring og sosiale relasjoner. Det er språk opplæring i alle situasjoner vi er i, det er derfor viktig å ha voksne som er seg bevisst på verbal og non verbal kroppsspråk. Voksne må også være bevisste på egen uttale og hvordan de ordlegger oss i alle situasjoner.

Barnehagen legger vekt på å bli kjent med nærområdet og vi har turer rundt i området for å bli kjent med historien.

Vi har også turer til for eksempel til Frognerparken og Holmenkollen eller til et bibliotek vi ønsker å besøke.

Velkommen til oss!

Hils på våre ansatte

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Stålverkskroken 14, 0661 Oslo

Stålverkskroken 14, 0661 Oslo

Dokumenter

Vedtekter Stålverkskroken
Årsplan Stålverkskroken
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 96%

Jeg har god dialog med barnehagen: 94%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 94%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass