4

Avdelinger

68

Barnehageplasser

18

Ansatte

Om barnehagen

I Kulås barnehage ønsker vi å møte det unike i hvert menneske ved å gi barna en god start som varer hele livet. 

Kulås barnehage ligger i Sarpsborg sentrum med flotte Kulåsparken som nærmeste nabo. Vi er ofte på tur og bruker nærområdene flittig. Vi kan enkelt gå til parken, biblioteket, til Borgarsyssel museum eller til sentrum av byen hvis det skjer noe spennende. På denne måten kan barna i Kulås barnehage lære om og få ta del i Sarpsborgs historie og kultur.

Vi benytter oss også av området i og rundt Sarpsborg Stadion. Her får barna utfolde seg med ballspill og aktivitet. Vi har avtale med Sarpsborg 08 og en gang pr. år blir vi invitert til fotballdag med spillere og trenere i klubben. 

Kulås barnehage har i dag mange barn med ulik bakgrunn. Barnehagen er kjent for sitt gode arbeid med å anerkjenne barn og foreldre med ulik kulturell erfaring. Vi etterstreber at alle familier skal føle seg respektert og trygge når de er hos oss.

I Kulås har en faglig sterk pedagog-gruppe hvor flere har tatt etterutdanning. Ellers har personalgruppen vår stort fokus på voksenrollen gjennom å være lekende, rause, varme, omsorgsfulle, kreative og nytenkende. Vi er her for ditt barn! 

Vårt satsningsområde er språk, og vi ser stor verdi av at alle barn får varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Språket er personlig og er nært knyttet til følelser. I vårt eget språkrom har vi språkmateriell og i vårt egne bibliotek låner vi ut bøker på forskjellige språk til både barn og foreldre.

I tillegg er vi flittige brukere av byens bibliotek. Digitale verktøy er en viktig del av barnehagens innhold for å stimulere språket og for å inspirere barnas kreative uttrykk. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.  

Leken er også veldig viktig for oss. Barns viktigste læring og utvikling skjer gjennom lek. I Kulås har vi tilrettelagte rom som tilbyr språktilegnelse gjennom lek. 

Vi har et utvidet samarbeid med barnehagelærerutdanningen i Halden. Gjennom å være en utdanningsbarnehage må vi holde oss oppdaterte på dagens utdanningskrav og fagkompetanse. Dette kommer ditt barn til gode!

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg

Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg

Dokumenter

Vedtekter Kulås
Årsplan Kulås
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 94%

Mitt barn trives i barnehagen: 94%

Jeg har god dialog med barnehagen: 90%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 90%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass