1

Avdeling

29

Barnehageplasser

8

Ansatte

Om barnehagen

Hovseter barnehage er en en-avdelings friluftsliv barnehage med 29 barn som holder til i et rolig område øst i hovseterbebyggelsen i Oslo. Hos oss skal det være en plass for alle. Barn og voksne skal oppleve å bli inkludert, alle skal bli sett for den de er og oppleve at de er betydningsfulle og akseptert. Vi tar vare på de spesielle øyeblikkene, sorger og gleder tas på alvor og vi tar oss alltid tid. Barnehagen vår skal være et sted barn og voksne gleder seg til å komme hver dag.

Lek

Lek er magi, leken er en skatt og den aller viktigste skatten i en barndom. Leken har en fremtredende rolle i barns liv og er en av hverdagens viktigste ingredienser i Hovseter barnehage. Gjennom lek skal barna oppleve glede, humor, spenning og engasjement, alene og sammen med andre. Vi jobber med rommet som den tredje pedagog og jobber for å skape gode lekemiljøer som stadig er i endring. Vi har også fokus på lek i naturen, hvor barna må anvende fantasi og kreativitet.

Friluftsliv

Vi jobber med natur og friluft som arbeidsmetode. Og vi ønsker at barna skal ha et godt forhold til naturen, skape lek i naturlige omgivelser, bevege seg i ulent terreng, oppleve dyreliv på nært hold og utforske skaperglede.  
Vi mener at friluftsliv, bevegelse og naturopplevelser er med på å bygge fysisk og psykisk helse. Naturen er en stor arena med utallig muligheter for lek, opplevelser, utforskning og læring. Vi jobber for å gi barna gode opplevelser med å være ute, vi er ute i all slags vær, gjerne hele dagen. Barna skal få et forhold -og en relasjon til naturen og vi ønsker å medvirke til at barna får en motivasjon til, og et ønske om å ta vare på miljøet. Vi bruker nærmiljøet og er ukentlig på turer i skogen. Vi plukker søppel og er bevisste hvilke spor vi legger igjen i naturen. Vi dyrker grønnsaker i vår egen lille kjøkkenhage, vi plukker epler fra vårt hemmelige epletre i nærmiljøet, vi nyter bær skogen har å by på og vi studerer og undrer oss over dyr, innsekter og planter.

Språk

Vi mener at barn er født med 100 språk og kommunikasjonsmetoder. Vi er opptatt av å lese barnas signaler, forstå kroppsspråket til de aller minste, og være gode språkmodeller for barna.
Språket er menneskers viktigste kommunikasjonsredskap for samhandling med andre, enten om det er verbalt eller nonverbalt. Vi ser viktigheten av at barna utvikler et variert og rikt språk, hverdagen bugner av unike muligheter til språklige læring. Hos oss har vi fokus på språk i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi forteller eventyr som vi ønsker inspireres til lek. Barna gis organisert språkopplegg tilpasset alder og behov. Barna møter anerkjennende voksne som tar seg tid, lytter, utfordrer, veileder og er gode språklige forbilder. Vi har fokus på å synliggjøre, løfte frem og verdsette mangfoldet i barnegruppa. Vi søker å skape nysgjerrighet rundt og verdsetter at vi alle har ulik kunnskap, egenskaper, erfaringer og kultur ut ifra hvem vi er, hvor vi vokser opp og hvor vi kommer fra.

Hvilestund

Alle barna blir tilbudt hvilestund hver dag, mens de aller minste har sove tid. I hvilestunden fokuserer vi på å få kontakt med egen kropp, kjenne på energien og nærvær. Vi lytter til melodier og eventyr, og lar tankene fare. 

Romdeling

Barnehagen har utformet rommene etter alders lek. Toddlerene har egen side hvor de er mer skjermet med sanseapparater og leker som er egnet for dem. Vi har laget rom i rommet som innbyr til rollelek, konstruksjon og motorisk utfordring.
Barna spiser også i mindre grupper, hvor vi har høyt fokus på nærvær, matglede, gode samtaler og ro. 

Mat

Hovseter er en matbevist barnehage som gir barna variert sundt kosthold hver dag og gode matverdier. Vi dyrker grønnsaker i hagen, vi har bevist forhold til prosessert mat, og barna får også mulighet til å bistå i matlagingen. Barnehagen er restemat bevisst, og vi anvender restene til neste måltid. Det legges ut menyer på Kidplan hver mnd.

Med store hjerter, glede og intens jobbing sørger vi for å gi barna i Hovseter barnehage en god start som varer hele livet!

Velkommen til oss!

Hils på våre ansatte

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Hovseterveien 98, 0768 Oslo

Hovseterveien 98, 0768 Oslo

Dokumenter

Vedtekter Hovseter
Årsplan Hovseter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 90%

Mitt barn trives i barnehagen: 96%

Jeg har god dialog med barnehagen: 84%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 86%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass