2

Avdelinger

29

Barnehageplasser

8

Ansatte

Om barnehagen

Hovseter barnehage er en to-avdelings barnehage med 29 barn som holder til i et rolig område øst i Hovseterbebyggelsen i Oslo. Hos oss skal det være en plass for alle. Barn og voksne skal oppleve å bli inkludert, alle skal bli sett for den de er og oppleve at de er betydningsfulle og akseptert. Vi tar vare på de spesielle øyeblikkene, sorger og gleder tas på alvor og vi tar oss alltid tid. Barnehagen vår skal være et sted barn og voksne gleder seg til å komme hver dag.

Lek er magi, leken er en skatt og den aller viktigste skatten i en barndom. Leken har en fremtredende rolle i barns liv og er en av hverdagens viktigste ingredienser i Hovseter barnehage. Gjennom lek skal barna oppleve glede, humor, spenning og engasjement, alene og sammen med andre. Vi jobber med rommet som den tredje pedagog og jobber for å skape gode lekemiljøer som stadig er i endring.

Vi jobber med prosjektarbeid som arbeidsmetode. Det er prosessene som er i fokus, veien er målet og barna skal ha stor medvirkningskraft. Rammene for prosjektene settes av personalet, men formes underveis sammen med barna.

Vi mener at friluftsliv, bevegelse og naturopplevelser er med på å bygge fysisk og psykisk helse. Naturen er en stor arena med utallig muligheter for lek, opplevelser, utforskning og læring. Vi jobber for å gi barna gode opplevelser med å være ute, vi er ute i all slags vær, gjerne hele dagen. Barna skal kjenne mestringsglede gjennom bevegelse, ved å gi barna gode opplevelser håper vi å skape ønske om gjentakelse. Barna skal få et forhold -og en relasjon til naturen og vi ønsker å medvirke til at barna får en motivasjon til, og et ønske om å ta vare på miljøet. Vi bruker nærmiljøet og er ukentlig på turer i skogen. Vi plukker søppel og er bevisste hvilke spor vi legger igjen i naturen. Vi dyrker grønnsaker i vår egen lille kjøkkenhage, vi plukker epler fra vårt hemmelige epletre i nærmiljøet, vi nyter bær skogen har å by på og vi studerer og undrer oss over dyr, innsekter og planter.

Språket er menneskers viktigste kommunikasjonsredskap for samhandling med andre. Vi ser viktigheten av at barna utvikler et variert og rikt språk, hverdagen bugner av unike muligheter til språklige læring. Hos oss har vi fokus på språk i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Barna gis organisert språkopplegg tilpasset alder og behov. Barna møter anerkjennende voksne som tar seg tid, lytter, utfordrer, veileder og er gode språklige forbilder. Vi har fokus på å synliggjøre, løfte frem og verdsette mangfoldet i barnegruppa. Vi søker å skape nysgjerrighet rundt og verdsetter at vi alle har ulik kunnskap, egenskaper, erfaringer og kultur ut ifra hvem vi er, hvor vi vokser opp og hvor vi kommer fra.

Med store hjerter, glede og intens jobbing sørger vi for å gi barna i Hovseter barnehage en god start som varer hele livet!

Velkommen til oss!

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Hovseterveien 98, 0768 Oslo

Hovseterveien 98, 0768 Oslo

Dokumenter

Vedtekter Hovseter
Årsplan Hovseter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 90%

Mitt barn trives i barnehagen: 96%

Jeg har god dialog med barnehagen: 84%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 86%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass