7

Avdelinger

122

Barnehageplasser

27

Ansatte

Om barnehagen

Storeper EQ-barnehage ligger sentralt til på Kurland med lysløypa, Landeparken, Sarpsborg sentrum, to barneskoler og Glengshølen bare noen steinkast unna. Lysløypa bruker vi ukentlig til turer i naturen, og vi har også en egen plass ute i skogen som vi kaller Lurvelegg.

Mål for Storeper 

I Storeper har vi et mål hvor vi gjennom heving av EQ-kompetanse (emosjonell intelligens) hos de ansatte, gir disse muligheten til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv. Dette gjør vi for at de selv kan skape en tilsvarende relasjon til andre voksne og barn. Kompetansen og kunnskapen de tilegner seg bidrar til at de voksne utvikler et ikke-dømmende menneskesyn, og at de tilegner seg et rikt ordforråd for følelser.  

Les gjerne mer om dette i vår årsplan. 

EQ-barnehage – fokus på emosjonell intelligens 

Storeper sitt målrettede arbeid med å fremme barnas emosjonelle intelligens styrker barnas språkutvikling og evne til relasjonsbygging. Vi er en av de første barnehagene i Norge som ble tilknyttet det faglige miljøet i EQ Institute hvor mer enn halve staben av ansatte har tatt utdanning og kurs innenfor EQ-feltet. 

EQ står for emosjonell intelligens, og de fem ferdighetene som er knyttet til begrepet er; 

  • innsikt i egne følelser 
  • styring av følelser 
  • motivering av seg selv 
  • gjenkjennelse av følelser hos andre 
  • kunsten og omgås andre mennesker 

Våre ansatte brenner for å arbeide med EQ i jobben, og de sørger hver eneste dag for å yte sitt beste for at nettopp ditt barn blir sett og ivaretatt som den det er. EQ i hverdagen betyr at vi forstår og bekrefter følelser som oppstår hos barna i ulike situasjoner. Det vil si at den voksne anerkjenner barnet og tilpasser sin adferd for å møte barnet der det er. EQ-barnehagenes tanke er at det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. 

MEG – hjertet mitt 

I Storeper er vi også stolte av kjennetegnet vårt. Det er et bilde av et stort hjerte der det står  «MEG» (står med store bokstaver) i midten av hjertet. Det har vi malt på veggen både inne og ute, for å minne hverandre og foreldrene om det viktige budskapet dette symbolet formidler. Hjertet symboliserer at barnet får være seg, barnet blir sett og hørt, det blir tatt på alvor, og det vil kunne velge selv.

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Nøkkenveien 7, 1727 Sarpsborg

Nøkkenveien 7, 1727 Sarpsborg, Norge

Dokumenter

Vedtekter Storeper
Årsplan Storeper
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 94%

Mitt barn trives i barnehagen: 94%

Jeg har god dialog med barnehagen: 88%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 90%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass