6

Avdelinger

105

Barnehageplasser

25

Ansatte

Om barnehagen

Hannestad barnehage– bidrar til trygge og robuste barn 

Hannestad barnehage er en 6 avdelingsbarnehage som ligger sentralt på Yven. Vi har kort vei til skog og mark, gymsal, fotballbane, 2 barneskoler og ikke minst rutebussen som kan ta oss til både Sarpsborg og Fredrikstad. 

Avdelingene i barnehagen er oppkalt etter farger i regnbuen. Det representerer at vi er en del av et fellesskap, samtidig som vi er unike individer. Det er utgangspunktet for arbeidet vi gjør hver dag. I Hannestad barnehage skal vi bidra til å skape trygge og robuste barn. 

Gjennom å skape trygge og robuste barn skal vi i Hannestad barnehage bidra til at barna opplever god psykisk helse. Vi legger til rette for at de skal tilegne seg kunnskap og mestringsstrategier for å takle med og motgang, de skal få kunnskap om og muligheten til å kjenne på og kommunisere om egne følelser, evnen til å skille mellom det som er rett og galt i tillegg til å sette grenser for seg selv og egen kropp. 

Ved å gi barna en god start på livet, kunnskap og evner til å stå opp for seg selv og andre samt bygge vennskap bidrar vi i Hannestad barnehage til at barna skal ha med seg mange gode opplevelser og ferdigheter i ryggsekken når de forlater barnehagen. 

Vi jobber hver dag for å nå målene våre ved å være gode rollemodeller som veileder barn både gjennom lek, samlingsstunder, hverdagssituasjoner, samtaler og fellesopplevelser. Barna i Hannestad barnehage skal oppleve progresjon i kunnskapen på veien for å bli både robuste og trygge på seg selv etter alder og utviklingsstadiet. Vi skal fremme fellesskapsfølelsen igjennom lek og læring. 

Som en helsefremmende barnehage jobber vi med psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet. Alle barn har rett til en god fysisk og psykisk helse. Den bidrar vi til ved å være aktive voksne som gjør fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse til noe gøy, lærerikt og spennende for barna. 

Hannestad barnehage er en av 19 barnehager som danner Barnehagenett. Vi jobber etter de samme fokusområdene, og utvikler oss sammen. Alle barnehagene jobber mot at vi skal ha Sunne, Aktive, Lekende, Trygge barn i våre barnehager (SALT). 

Det kaller vi– En god start varer hele livet pedagogikken. 

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Gnoldenveien 2, 1718 Sarpsborg

Gnoldenveien 2, 1718 Sarpsborg, Norge

Dokumenter

Vedtekter Hannestad
Årsplan Hannestad
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 94%

Mitt barn trives i barnehagen: 94%

Jeg har god dialog med barnehagen: 94%

Jeg er tilfreds med barnehagen: 92%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass