2

Avdelinger

39

Barnehageplasser

9

Ansatte

Om barnehagen

Lunden barnehage

I vår nære og lille barnehage er hverdagen preget av gode relasjoner med mye humor og samarbeid på tvers av hele huset. Rammene i barnehagen settes og tilpasses etter barnegruppen, og vi deler daglig opp i mindre grupper med tett voksenkontakt og tilpasset pedagogisk innhold. Vi har tett oppfølging av hvert enkelt barn og barnegruppen i sin helhet, og jobber for at alle barna skal utvikle seg til den beste versjonen av seg selv i et inkluderende miljø. Barnehagens innhold tilrettelegges og bygges på, å gi barna gode vilkår for en stødig psykisk og fysisk helse i dag og videre i livet. Vårt satsningsområde natur og bevegelsesglede mener vi, er et godt utgangspunkt for nettopp dette.

Naturen er en arena som innbyr til fantasi, inkludering, stimulering, utfordring og mestringsfølelse samtidig som det er et påvist fysisk og psykisk sunt miljø å ferdes mye i. Å kjenne på bevegelsesglede og være godt vant til å bruke kroppen aktivt daglig, bidrar til å gi barna gode vilkår for et sunt og aktivt liv, og styrker ens fysiske og psykiske helse. Naturen er i bevegelses-sammenheng, også̊ et område hvor barna utvikler seg gjennom naturlig tilpassede utfordringer, bli kjent med seg selv å stimulere deres nysgjerrighet og vitebegjær.

Barn lever her og nå, så vi jobber for at barna skal ha en aktiv rolle i egen hverdag og medvirke i det pedagogiske innholdet ved å skape felles oppmerksomhet på deres interesser og spontane engasjement. Vi er sammen om de små øyeblikkene.

Vår pedagogikk legger til grunn at de ansatte skal være sensitive voksne som skal styrke barnas selvfølelse og trygghet i seg selv.  Gjennom trygge og omsorgsfulle relasjoner får de verktøy til å takle og håndtere de utfordringer de kan møte gjennom livets løp.

  • Hos oss er det stort å være liten!

Du kan lese mer om vårt satsningsområde og pedagogikk i årsplanen.

Finn oss på kartet

Trykk på kartet for å zoome inn og navigere.

Adresse:
Lunden 22, 0598 Oslo

Lunden 22, 0598 Oslo

Dokumenter

Vedtekter Lunden
Årsplan Lunden
Se og last ned dokumenter

Følg oss

Nasjonal foreldreundersøkelse

Mitt barn er trygg på personalet: 96%

Mitt barn trives i barnehagen: 98%

Barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter: 96%

Barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære: 96%

Er du interessert i en barnehageplass hos oss?

Søk plass