Fjelldal (Sarpsborg)

F

Fjelldal barnehage

3

AVDELINGER

55

BARNEHAGEPLASSER

11

ANSATTE

Fjelldal barnehage er en tre avdelings barnehage innerst mot skogen på Borgenhaugen. Vi har 15 småbarnsplasser, og 20 pluss 20 plasser på stor. Her er alle voksne godt kjent med alle barna.

Vi er 11 fast ansatte hvor de fleste har vært her i mange år. Dette bidrar til at vi har opparbeidet mye kompetanse, og her er en stabil gjeng som imponerer med sitt engasjement. Vi er ekstra gode på sosial kompetanse, barns medvirkning og anerkjennende kommunikasjon. Dette jobber vi med hele dagen. Her får barna lange lekeperioder i trygge omgivelser med gode voksne som er tilstede. I leken legger vi også til rette med forskjellige aktiviteter og opplevelser etter barnas behov og ønsker. Det er i leken barn lærer mest, så her går lek og læring hånd i hånd.

Barnehagen ligger rett ved skogkanten og Fjelldalbakken. Her er det trygge omgivelser uten trafikk og støy. Dette gir oss mange muligheter til og utforske skogen og nærmiljøet rundt oss. Det er gangavstand til biblioteket, Skjeberghallen, butikker og gårder som vi benytter oss av. Vi kan også ta rutebussen hvis vi vil på en bytur.

Vi bruker skogen som en del av uteområdet vårt ved å dele opp barna på storavdeling i grupper og dra på tur tre dager pr uke. Da går 2 voksne og 14 barn på tur fra klokka 10.00 til klokka 14.00. Her formidles hva naturen har å tilby av opplevelser, hva som lever og gror i skogen, årstidene og om hvordan behandle skogen med respekt. Naturen er også et perfekt sted å trene opp grovmotorikken og å leke. Når det endelig kommer snø er vi så mye vi kan i akebakken og har det gøy.

På Armkroken blir det lagt stor vekt på å få en hverdag preget av ro, omsorg, trygghet og fleksibilitet i forhold til barna rutiner. For de aller fleste av barna er barnehagen det første møtet med verden utenfor hjemmet og de nærmeste.

Det siste året i barnehagen får de være med i ”klubben”. Det er et skoleforberedende tilbud hvor vi jobber målbevisst mot en trygg og god overgang mellom barnehage og skole. Det er klubb en gang i uka med ulike oppgaver som å lære seg å skrive navnet sitt, lære seg noen tall, former og begreper, høytlesing osv. I mai måned får alle klubb barn overnatte en natt i barnehagen hvis de vil, og det er stas.

Velkommen til Fjelldal barnehage! Her er det helt topp å være barn.

Satsningsområde

Natur, friluftsliv og sosial kompetanse

Resultater fra siste kundemåling

Informasjon: 92%
Lek & læring: 94%
Service: 94%
Totaltscore: 93%

Åpningstider

Kl: 06.45 – 17.00

Kontakt

Styrer:
Bente Sørli
Mobil: 992 55 950
E-post: bente@@barnehagenett.no

Adresse

Fjelldal barnehage AS
Kanefarten 13,
1739 Borgenhaugen

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail to someone