Vi tar vare på deg

V

Vi tar vare på deg

Våre medarbeidere gjør en solid jobb hver dag for at tilbudet vi leverer skal ha en høy kvalitet i alle ledd. Våre barnehager er både trygge omsorgsarenaer og viktige læringsarenaer, og den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre.

Vår måte å være på bygger på nitidig jobbing og utvikling, samt en mangeårig erfaring i barnehagebransjen. Når vi planla hvordan våre barnehager skulle være tok vi utgangspunkt i hvordan vi selv ville oppleve en barnehage, både som barn og foreldre. Samtidig som de krav og forventninger myndigheter og samfunnet for øvrig har blir ivaretatt.

Det er bred politisk enighet om at: «De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse.» Sagt med andre ord kan vi si at personalet er barnehagen.

Som medarbeider i en av våre barnehager ønsker vi å ta godt vare på deg. Det gjør vi gjennom å tilby deg trygge rammer rundt ditt arbeidsforhold med gode muligheter for kompetanseheving og egenutvikling, samt spennende arbeidsoppgaver i et faglig miljø.

Vi tilbyr de beste lønns- og pensjonsordninger i markedet.
Vi har tariffavtale med PBL, noe som innebærer gode pensjons- og lønnsordninger til alle våre ansatte. I tillegg er du også omfattet av en god kollektiv ulykkesforsikring.

Mentorordning og introduksjonsprogram
Vi har mentorordninger for nytilsatte for å sikre kvaliteten i barnehagen og at du som nyansatt er i stand til å utføre din jobb på en god måte.
Gjennom denne ordningen vil du få god veiledning av personell med veiledningskompetanse.

Som nyansatt i en av våre barnehager vil du få god informasjon om barnehagen, og du vil få innføring i hva som forventes av deg, og hva du kan forvente av oss. Dette gir trygghet for deg, og introduksjonsprogrammet er godt tilpasset din barnehage.

Medarbeidertilfredshet
Medarbeidernes trivsel på arbeidsplassen er viktig for oss. Årlig gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse der vi kartlegger trivsel og utfordringer. En gjennomsnittscore på 95% i våre barnehager viser at vi har en høy medarbeidertilfredshet. Dette betyr at vi har ansatte som opplever mening i arbeidet sitt gjennom kollegaer som etterlever våre kjerneverdier som er stort hjerte, glede og intens jobbing.

 

«Vi jobber i verdens beste barnehage» – Ansatt i Stålverkskroken barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin