Vi erstatter 1. tonn plast

Vi erstatter 1. tonn plast

Verdenshavene er fulle av plast, og vi mennesker dumper 8 millioner tonn plast i havet hvert år.

Men vet du egentlig hva som skjer med søpla når du kaster, mister eller glemmer den på sjøen?

 • Papir blir liggende i 2-4 uker
  • Papp blir liggende i opptil fem måneder
  • Melkekartonger blir liggende i fem år
  • Bomullsfiller blir liggende i ett til fem år
  • Aluminiumbokser blir mellom 80 og 100 år
  • Blikkbokser blir 50 år
  • Plastringer fra sixpacks blir liggende i mer enn 450 år
  • Plastposer i 10 til 20 år
  • Isopor i 1000 år
  • Sigarettsneiper blir liggende i mellom ett og fem år
  • Glassflasker blir liggende i 1 million år
  • Plastflasker blir liggende i uendelig tid.

Plast brytes svært sakte ned
Forsøpling i havet er en av de største miljøutfordringene i Norge og problemet blir større. Store mengder avfall tilføres havene hvert år mens svært lite blir ryddet opp. Søppelet gjør stor skade på dyrelivet. Plast er et spesielt problematisk materiale, fordi det brytes svært sakte ned og kan bli værende i miljøet i hundrevis til tusener av år.

Mer plast enn fisk i havet i 2050
Årlig havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengden vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050 viser en rapport fra Stiftelsen Verdens Økonomiske Forum. Avfallet tar livet av sjøfugl, fisk og annet liv i havet, ifølge Miljødirektoratet.

Kildesortering
Under halvparten av det norske matavfallet og kun en tredjedel av plastavfallet blir gjenvunnet i dag, ifølge Miljødirektoratet.

Å kvitte seg med plastbruk er kanskje umulig for de fleste av oss, men mye er gjort hvis alle sørger for at mest mulig av plasten blir kildesortert.
Mat og plastavfall er verdifulle ressurser som kan utnyttes bedre. Matavfall kan bli til verdifull biogass og gjødsel og plastavfall kan brukes til å lage nye plastprodukter.

Les mer om dette prosjektet på her på hjemmesidene våre:

Utdeling av miljønett – #ViBryrOss om miljøet
Det trenger ikke være vanskelig å gjøre en liten forskjell. Alle kan vi begynne et sted. I barnehagene våre har vi blitt mer bevisst på vårt plastforbruk ved å reflektere over og å stoppe de største kildene for plastsøppel.

Fra og med 22/01-18 blir det ikke lenger brukt plastposer til hjemsendelse av skittentøy i våre barnehager. Alle barna får utdelt to miljøvennlige nett hver som skal brukes til å frakte skittentøy og skiftetøy frem og tilbake til barnehagen.

Målet vårt er først og fremst å få ned bruken av plastposer. Det er et enkelt tiltak som vil få positive ringvirkninger. I tillegg håper vi at vi vil øke bevisstheten rundt konsekvensen av forbruket av poser av alle slag.

Nettet bidrar til å erstatte ett tonn plast per.år i barnehagene våre.

Turi Dolve Lund – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen, og få de nyeste artiklene rett i postkassen. Klikk her; Meld meg på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *