Vi bryr oss om miljøet

L

Vi bryr oss om miljøet

Fra og med 22/01-18 vil ikke våre barnehager lenger bruke plastposer til hjemsendelse av skittentøy.

Alle barna får utdelt to miljøvennlige nett hver som skal brukes til å frakte skittentøy og skiftetøy frem og tilbake til barnehagen.

Målet vårt er først og fremst å få ned bruken av plastposer. Det er et enkelt tiltak som vil få positive ringvirkninger. I tillegg håper vi at vi vil øke bevisstheten rundt konsekvensen av forbruket av poser av alle slag.

Nettet bidrar til å erstatte ett tonn plast per.år i barnehagene våre.

 

Plastsøppel er et stort miljøproblem

Plastsøppel er et stort miljøproblem over hele verden, noe vi alle vet om og ser daglig i nyhetsbildet.

Plast er et materiale som brukes i nesten alt vi omgir oss med, og dessverre havner mye av plasten som søppel i naturen.

Det tar ca 10 – 20 år å bryte ned en plastpose.

Det tar 450 år å bryte ned en plastflaske.

Hvert år havner cirka 8 millioner tonn plast, tilsvarende et lastebillass i minuttet i havet verden over.

Var du klar over at barnehagene våre bruker over 1 tonn plastikkposer i året for å håndtere vått og skittent tøy til barna?

Plast kan inneholde miljøfarlige stoffer i tillegg til at det har lang nedbrytningstid i naturen.

Begge deler er en utfordring for miljøet og kan skade både dyr og mennesker.

 

Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling

Rammeplanen for barnehagen sier

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden»

Vi er overbevist om at hver og en av oss med enkle grep, kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Mens politikerne jobber med det store bildet nasjonalt og globalt gjør våre barnehager noen konkrete små grep lokalt for å bedre fremtiden til barna våre.

Det ligger et stort potensiale til å få ned bruken av plastposer ved kun å endre enkle (u)vaner. Dette ønsker vi å bidra til ved å erstatte ett tonn plast per.år i barnehagene våre.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin