Vi bryr oss – i Borgen

Vi bryr oss - i Borgen

Å bli sett – å bry seg

Vi mennesker er skapt slik at vi trenger å bli sett. Enten vi er små eller store. Vi liker å bli anerkjent for den vi er. I barnehagesammenheng tenker jeg at voksenrollen er uhyre viktig.

Trygge, tilstedeværende voksne som gir barna trygge rammer, er anerkjennende og ser hvert enkelt barn. Jeg tenker at slike voksne hjelper barna til å bry seg om seg selv og andre.

Vi bryr oss

I barnehagen vår jobber vi med «Vi bryr oss». Jeg bryr meg om meg selv, jeg bryr meg om andre og jeg bryr meg om det rundt meg.

Vi ønsker å lære barna å bry seg om andre, ha positiv kommunikasjon, være inkluderende, være gode rollemodeller og forbilder for hverandre i lek.

Vi ønsker å være aktive pådrivere for å skape et omsorgs- og læringsmiljø hvor trivsel og samhørighet er gjeldende.

Gode rutiner

Det er ingen tvil om at barn trenger gode rutiner og fast struktur. Å gi barna dette er en del av «Vi bryr oss» for meg. Vi startet nytt barnehageår med å arbeide med å utarbeide god struktur og gode rutiner på avdelingen.

Et eget didaktisk skjema ble fylt ut. Viktige ord som vennskap, trygghet, tilhørighet, voksenrollen og lek kom naturlig inn under hvorfor vi valgte å gjøre dette.

Fokus på tilstedeværende voksne som veileder barna i samspill med andre, både under lek og i hverdagssituasjoner. Oppmuntre til å trøste, hjelpe og være en god venn. Vi kan hjelpe til å skape unike vennskap, et trygt og godt læringsmiljø.

Vi har hatt ukentlige samlinger om vi bryr oss. Hvor vi for eksempel har hatt eventyr med gode budskap og samtaler om hvordan man kan bry seg om andre.

Fikk du med deg disse tipsene? SLIK VELGER DU RIKTIG BARNEHAGE

Maxibarna

Maxibarna våre har fått lov å ha egne oppgaver på avdelingen. De rullerer på å være ukens hjelpere. De får helle melk ved bordet, dekke på, hjelpe til å rydde av, sette opp stoler og feie.

De kan få hjelpe de andre i garderoben ved påkledning. For eksempel dra over strikker og ta på votter.

Hver mandag, om vi er litt treige til å oppdatere tavla, spør en eller annen av maxiene oss voksne: «Hvem er ukens hjelpere nå?» De gleder seg. De synes det er stas å hjelpe til.

Vi kan se at de andre barna har knyttet seg til maxibarna. Jeg opplever at de er trygge på dem. De spør dem om hjelp. Og maxibarna svarer sjelden eller aldri nei.

Utvikling

Vi ser utvikling i leken på avdelingen. De store har blitt forbilder. De er gode på å inkludere og veilede de andre i rolleleken. De leker sammen på tvers av alder og forutsetninger. De anerkjenner hverandre.

Marianne Haugeby – Borgen barnehage

Meld deg på Barnehagebloggen, og få nye tips og artikler rett i postkassen.

Klikk her; Meld meg på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *