Vegar Andersen – Kulås

Vegard - Kulås

Om Vegar Andersen

Kollegene til Vegar sier han er

engasjert, hyggelig og tilpasningsdyktig

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg var ferdig utdannet barnehagelærer sommeren 1999, og det betyr at jeg har jobbet i barnehage i 20 år. I løpet av denne tiden har jeg vært innom tre av barnehagene i nettverket vårt: Tubus Idrettsbarnehage, Sydskogen barnehage, og nå som styrer i Kulås barnehage.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Ingen dager er like når man jobber i barnehage. Du vet aldri hva dagen bringer, og det er langt fra en forutsigbar A4-jobb. Som styrer jobber du med mennesker og relasjoner hver eneste dag. Det skjer noe nytt hele tiden, og det gjør at dagene aldri blir kjedelige. Jeg synes er fantastisk moro å jobbe i barnehage, og har aldri angret på at jeg tok det valget.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

For å jobbe i barnehage må du være glad i barn. Er du ikke det, passer du ikke til å jobbe i barnehage etter min mening. I tillegg må du ha evnen til å være positiv og se muligheter. Du bør være flink til å lære bort, og i tillegg må du kunne takle dager med høyt tempo og mange inntrykk. God organiseringsevne er også en fordel, med god organisering av barn og voksne legger man til rette for gode hverdager.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

I dag opplever vi flere krav og større press enn tidligere på det barna skal lære. Det er diskusjoner rundt hva de skal lære og hvordan de skal lære det. I og med at barnehagen nå ses på som en del av utdanningsløpet til barna, er det viktig for oss å dokumentere og vise at vi jobber etter Rammeplanens krav og mål. Vi hadde også Rammeplanen tidlig på 90-tallet, og jeg synes det var god kvalitet på barnehagene også den gangen. Forskjellen er at det nå er et langt større fokus på hva som faktisk gir god kvalitet i barnehagen.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste jeg gjør er å være sammen med barn og kolleger. Det å jobbe i barnehage er meningsfullt og morsomt. Du er sammen med andre hele tiden, så hvis du ikke er genuint glad i mennesker, og det å være sammen med andre, passer du nok ikke inn i barnehagen. Som styrer er det også veldig moro å kunne være med å stake ut kursen, finne viktige og riktige ting å jobbe med, og å kunne påvirke hverdagen for våre ansatte på en positiv måte. Jeg er opptatt av å inkludere og av å ha en god struktur i alt jeg gjør.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

For meg er det å være en del av Barnehagenett en viktig faktor til å jobbe med utvikling og se barnehagen i en større sammenheng. Vi har en viktig samfunnsoppgave. Det føles trygt å være er en del av et større nettverk og vite at du er del av et større felleskap med klare føringer og metoder innenfor pedagogikken vår. Barnehagenett er noe barnehagene har sammen. Der får man mulighet til å sparre med andre barnehager, og vi utvikler hverandre gjennom hyppig erfaringsdeling og samlinger. Vi har felles styringsdokumenter og utviklingsprosjekter som skal dra alle fremover. Disse er vi forpliktet til å styre etter, og det tenker jeg er veldig positivt. For meg er Barnehagenett et nettverk med klare mål på hva vi ønsker og hvor vi skal med barnehagene våre, samtidig som vi får vi frihet til å drive vår egen barnehage.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Kulås barnehage er en spesiell barnehage. Vi er en sentrumsbarnehage, og har derfor et rikt mangfold av kulturer. For meg med bakgrunn i barnehager uten dette mangfoldet, ante jeg at det kom til å bli en bratt læringskurve. Jeg har lært veldig mye på de få årene jeg har vært her, både i forhold til hvordan man takler det uforutsette, hvordan man kommuniserer uten å bruke språk, og at man kan kommunisere på andre måter. Det å kunne gjøre hverdagen trygg til både barn og foreldre er viktig for oss. Mange familier som er tilknyttet vår barnehage har flyktet fra krig og tøffe utfordringer i sitt hjemland. Mange har bodd i Norge en god stund, men ofte er barnehagen det første stedet de møter i et nytt fellesskap. Jeg opplever at mange familier er ydmyke og takknemlige til oss og den jobben vi gjør.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Det viktigste fokuset hos oss nå er at vi utvikler en lese- og skriveplan for vår barnehage. Denne skal være en rød tråd fra barna begynner i barnehagen på liten avdeling til de går over på skolen. Vi har en klar tanke om hva vi ønsker å fokusere på rent pedagogisk fra barna begynner hos oss til de går ut. Vi bruker kommunens plan som grunnlag til å utarbeide vår egen plan, med egne fokusområder. Et eksempel kan være et eventyr vi jobber med på liten avdeling. Det samme eventyret skal vi dra med over på stor avdeling, og beskrive hvilke konkreter, språk-kofferter og andre verktøy vi har. Hos oss i Kulås barnehage har vi et bibliotek hvor foreldrene kan låne bøker med seg hjem. Vi ønsker at barna som går ut fra barnehagen skal ha utviklet et godt norsk språk, for språk er makt. For oss er det viktig at den jobben vi gjør med språk har en rød tråd i seg.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg synes våren er helt topp. Da begynner fuglene å kvitre, det blir lysere på morgenen, snøen forsvinner og gresset blir grønt. Det motiverer og gir energi, både i jobbsammenheng og privat.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg liker å legge igjen tid og energi på familien min. Vi er en aktiv familie, og på sommeren er vi mye i Grebbestad hvor vi har campingvogn. På vinteren bor vi mer eller mindre inne i en ishall. Begge guttene mine spiller hockey, og jeg er trener på laget til yngstemann.

Hva får deg til å le?

Det som får meg til å le er spontan humor. Det man ikke forventer, men som skjer der og da og som blir tatt ut av en kontekst. Den spontaniteten finner jeg hos barna, og den kan jeg finne hos familien min, og i hockeygarderoben på det laget jeg spiller hockey på. Det er sosiale ting som får meg til å le. Det er å være sammen med andre som gir meg positiv energi rett og slett.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Jeg har ikke en konkret episode, men det som ga meg en god følelse når jeg var liten var når vi skulle begynne ferien og vi kjørte ut med båten den første feriedagen. Hvor du sitter på dekk og titter fremover, og vet at du skal være 3 – 4 uker i båten, og være sammen med venner og bekjente. Akkurat den følelsen der dukker opp når jeg tenker tilbake på barndommen. Ellers så er det at jeg har hatt en trygg og finn oppvekst og vært en del av idrettsmiljøet med mange gode venner.

«Ingen dager er like når man jobber i barnehage. Du vet aldri hva dagen bringer, og det er langt fra en forutsigbar A4-jobb. Som styrer jobber du med mennesker og relasjoner hver eneste dag. Det skjer noe nytt hele tiden, og det gjør at dagene aldri blir kjedelige. Jeg synes det er fantastisk moro å jobbe i barnehage, og har aldri angret på at jeg tok det valget, sier Vegar.  

Takk for at du er den du er Vegar og at du velger å dele det med alle rundt deg. Sammen er vi Barnehagenett.»