Utvikling i barnehagen

Utvikling i barnehagen

Kan vi ikke bare gjøre som vi pleier?

Jeg har jobbet i barnehagesektoren siden 80-tallet. Sektoren har vært i konstant utvikling -og denne setningen har fulgt med hele veien.

Noen ganger har den kommet med et spørsmålstegn bak, andre ganger med et utropstegn. Hva er det som gjør at denne setningen ennå lever i beste velgående?

Jeg tror det er så enkelt som at: Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

 

Læring og utvikling

Læring og utvikling har alltid vært en viktig drivkraft for meg i den jobben jeg gjør. Å oppleve at både voksne og barn utvikler seg og mestrer i en hektisk hverdag gir mening.

I barnehagelærerutdanningen er lek, læring, mestring, trivsel og utvikling sentrale temaer. Man får god fagkompetanse på hvordan man skal tilrettelegge for dette for barna.

Det finnes ikke noe bedre enn å se barn som mestrer. Se for deg ettåringen som nettopp har lært seg å gå og som faller og reiser seg om og om igjen. Eller 2 åringen som endelig klarte å tråkke rundt på sykkelen. 3 åringen som endelig har klart å klatre på toppen av klatrestativet. Når blyanten former et ansikt og når saksa fungerer. Når man klarer å klippe biter er stor stas -og for ikke å glemme den digitale verden og man mestrer noe på nettbrettet. De lyser av stolthet og er helt oppslukt i å prøve igjen og igjen.

Når barnet sier «Klarer selv» er det bare for den voksne og holde seg unna og nyte barnets mestring.

 

Men er ikke læring og utvikling like viktig for de voksne?

Jeg har jobbet som pedagogisk leder, styrer, sensor, barnevernskonsulent, barnehagesjef og utviklingssjef. Uansett rolle så har det å se voksne lære og utvikle seg vært viktig for meg. Vi lever i en verden som stadig endrer seg og vi skal legge et godt grunnlag som barna skal ta med seg videre i livet. Da må vi voksne være bevisst på egen kompetanse, egne holdninger og ferdigheter, og være villig til å endre og utvikle oss i takt med det som skjer rundt oss -for barnas beste.

Da kan vi ikke alltid gjøre som vi pleier, selv om det fungerer bra akkurat nå.

 

Vilje er et suksesskriterie

Voksne med vilje til å lære mer er en forutsetning og et suksesskriterie for å kunne drive med utviklingsarbeid. Det som er det morsomme er at med vilje til å få mer kunnskap kommer mer engasjement og forståelse for det man gjør.

Det er en god følelse at man også som voksen opplever at med mer kunnskap og forståelse øker også mestringsfølelsen og motivasjonen til å ville lære mer. Her gjelder det samme for barn og voksne, er det noe man føler man mestrer så ønsker man å gjøre mer av dette.

Vi skal gi et godt barnehageopphold til alle barn. Dette forutsetter at de voksne alltid må vite hvorfor vi gjør som vi gjør. Da holder det ikke alltid å gjøre som vi pleier. Derfor er det lærerikt og lurt å dykke litt ekstra inn i ulike områder man jobber med.

 

TIPP (The importance of play in preschool)

I perioden 2014-2019 gjennomførte vi et felles utviklingsarbeid som vi kalte TIPP (The importance of play in preschool). Der vi så nærmere på barnas leke og læringsmiljø. Vi ønsker at barna skal ha god tid til å leke, for i leken lærer barn uansett. Vi mente vi hadde gode rutiner på dette og at vi hadde tilrettelagt godt for dette i hverdagen.

Når vi så nærmere etter, så var det mye utviklingspotensialet på dette området. Dette så vi spesielt når vi hadde kartlagt hva voksne og barn mente om dette. Det var spesielt morsomt å spørre barna om hva de tenkte om lek og læring. 112 barn i alderen 3-5 år ble spurt og vi voksne fikk oss noen tankevekkere.

Noen tilbakemeldinger fra dem var at de ønsket egentlig å leke hele tiden, for da hadde de det bra. De fortalte at det er morsomt at de voksne er med og leker, men det viktigste er at de er tilgjengelige når barna trenger dem.

 

Leste du:

Første møte med barnehagen

 

Verktøy som kan gjøre hverdagen enklere

I dette utviklingsarbeidet oppdaget vi at det er behov for noen verktøy som kan gjøre hverdagen enklere for både barn og voksne. Det er så mange krav til innholdet i barnehagen, så det kan være vanskelig å holde oversikt. Dermed tok vi fatt på dette og har pr i dag utarbeidet gode verktøy for refleksjon, planlegging og evaluering, og for å lære på arbeidsplassen.

Resultatet av dette utviklingsarbeidet er voksne som er mer bevisst på tilrettelegging for barns lek og læring. De har økt sin kunnskap og forståelse og legger til rette for at barna leker mer.

«Når vi er på tur tenker vi ikke på pauser. Det var viktig for oss før, men nå vil vi heller være mer på tur, bruke tid og se barna leke og fungere sammen. Det er gode opplevelser for både dem og oss.» (To assistenter i Skaug Idrettsbarnehage)

 

Barnehagens oppgave

Barnehagen har en stor samfunnsoppgave og er den første delen av barnets utdanningsforløp. Det er mange og store krav til hva barnehagen skal inneholde og hva barnet skal ha erfaring med. Når barnet er ferdig i barnehagen skal det ha med seg ferdigheter innenfor kommunikasjon, helse, kultur, natur, teknologi, realfag, etikk, religion, filosofi, nærmiljø og samfunn. Barnet skal kunne medvirke i eget liv og de skal ha kunnskap om hva som skal til for å fungere i et fellesskap med andre.

I nært samarbeid med foreldrene skal personalet i barnehagen sørge for dette. Derfor er personalet den viktigste ressursen i barnehagen. De møter høye forventninger hver dag og må kontinuerlig vite hvorfor de gjør som de gjør. Dette forutsetter refleksjon over egen og barnehagens praksis, fordi uten refleksjon ingen utvikling.

 

Å videreutvikle betyr ikke å gjøre noe helt nytt i tillegg til det man allerede gjør fra før.

Det er lett å gå i den fella og tro at nå skal vi gjøre enda mer i en allerede hektisk hverdag. Slik jeg ser det, så skal hensikten med utvikling være det motsatte: Vi kan løse de oppgavene vi har på en enda bedre og oversiktlig måte, og samtidig se at det er riktig tilpasning til det samfunn vi til enhver tid lever i.

Og vi skal ikke se bort ifra at noe av det vi pleier å gjøre fungerer så bra at det fortsetter vi med – men da har vi reflektert over det og vet hvorfor vi gjør som vi gjør.

Eva Heger – Barnehagenett

 

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Ledige stillinger