Tuva Sørås Nordby – Solbakkeparken barnehage

Tuva Sorås Nordby - Solbakkeparken barnehage

Om Tuva Sørås Nordby

Kollegene til Tuva sier hun er

tillitsfull, rettferdig, effektiv, pliktoppfyllende, inkluderende og en veldig god kollega.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg har jobbet i barnehage i 7,5 år.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Det å jobbe i barnehage er den mest givende jobben man kan ha. Det å bli møtt når man kommer på jobb av smilende barn som sier hei og kommer for å gi en klem er den beste starten på en arbeidsdag. Ingen dag er lik en annen og man vet aldri hva dagen vil bringe. Det å kunne være med på å se barn utvikle seg fra de begynner i barnehagen til de slutter. Det er en fantastisk reise som vi som jobber i barnehage er så ufattelig heldig å få ta del i.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

For å jobbe i barnehage må man være glad i barn. Være omsorgsfull, empatisk og tålmodig. Være et trygt fang eller favn til å trøste, kose eller hvile seg i. Man må ha rom for å utvikle seg selv, tørre gi av seg selv og gå utenfor egne grenser. Man må også kunne følge med på utviklingen som skjer i samfunnet og innføre ny kunnskap inn i barnehagehverdagen.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

I årene jeg har jobbet i barnehagen har det skjedd en del nye og spennende ting. Det har blitt større fokus på teknologi, og man har blitt enda mer bevisst på kosthold og helse i barnehagen. Det har blitt mer fokus på at mangfoldet skal vektlegges og fremheves bedre, man har mer blitt mer bevisst på å fremheve ansattes kompetanse og kunnskaper. Man er blitt mer bevisst på å se hvert enkelt barn og dets utvikling i forhold samfunnets endring.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste jeg gjør på jobb er å kunne være tilstede sammen med barna når de mestrer nye ting og gir meg ny kunnskap. Når jeg kan være den tryggheten som barna trenger enten det er trøst, kos eller bare være en de kan sitte hos. Det å få være sammen med barna og få delta i deres lek og glede.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

I løpet av de siste årene synes jeg at Barnehagenett har hatt en meget positiv utvikling. Det at alle barnehagene har en felles plattform som man kan samarbeide på, gjør at man føler seg mer som en del av ett nettverk. Barnehagenett for meg er en sjanse til å utvikle meg på flere forskjellige plan slik at man er bedre rustet for det som kommer i fremtiden. Det er en helhet som sammen tenker ut nye visjoner og vil forbedre hverdagen vi tilbyr barna.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Det som er bra med å jobbe i min barnehage er at vi er gode støttespillere for hverandre. Vi ser hverandres gode egenskaper og lar hver enkelt utnytte seg av disse. Vi hjelper hverandre i hverdagen og er en sammensatt gruppe ansatte med høy kompetanse og kunnskap. Vi er ikke redde for å gi oss ut på nye ting og prosjekter som barna får ta del i.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Akkurat nå er fokuset vårt å lære barna å kjenne på og igjen følelser. Vi skal jobbe sammen med barna i hverdagssituasjoner, samlingsstunder, formingsaktiviteter, ved bruk av samtalekort om følelser og Solbakkeparkenloven. Vi skal ha tid til å se hvert enkelt barn og dets behov. Vi skal lære barna at det er viktig at man viser følelser, men innenfor trygge rammer. Vi skal være med på barnas reise gjennom å utvikle seg som omsorgsfulle og empatiske mennesker.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg setter stor pris på alle årstidene som vi har og kan utnytte oss av. Men jeg er aller mest glad i sommeren. Da kan man leke og kose seg ute hele dagen og man slipper ha på seg alt for mye klær.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden min elsker jeg å være sammen med familien min og venner. Jeg er glad i å være ute, finne på nye aktiviteter, reise og bare nyte tiden man har sammen.

Hva får deg til å le?

Det som får meg til å le er at noen sier eller gjør noe morsomt, å bli møtt med smil og latter når jeg kommer på jobb, ha et godt arbeidsmiljø, kunne få lov til å være meg selv og å være sammen med barn både på jobb og privatliv.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Mitt beste barndomsminne er at jeg hver sommer, fra jeg var liten til midten av ungdomsskolen, dro på ferie til min bestemor i Bodø. Ofte var jeg der noen uker alene før enten mamma, pappa og storebroren min kom kjørende med bilen opp eller jeg reise hjem med flyet alene. Det var sjelden jeg så min bestemor ellers, så derfor betydde disse ferieukene mye for meg. Hos bestemor var det egne regler for hva som var lov og ikke. I alle årene bestemor levde var hun en enorm støtte for meg. Hun sa alltid en setning som betyr mye for meg og som jeg tar meg ofte i å tenke. «Du må alltid ha troen på deg selv.»

“Det morsomste jeg gjør på jobb, sier Tuva, er å kunne være til stede sammen med barna når de mestrer nye ting og gir meg ny kunnskap.  

Takk for at du er akkurat den du er Tuva. Sammen er vi Barnehagenett ”