Trine Hofseth

Trine Hofseth

Om Trine Hofseth

Styrerkollegene til Trine sier hun er

kunnskapsrik, en inkluderende humørspreder og har et hjerte av gull.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg har jobbet i barnehage i cirka 30 år.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Jeg tenker at det er fantastisk, slitsomt, utfordrende, morsomt, inspirerende, krevende og utrolig hyggelig å jobbe i barnehage. Jeg som styrer har på meg «mange hatter» hver dag og det synes jeg er det mest spennende med jobben.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

De som jobber i barnehage bør være interessert i mennesker, de bør kunne se det enkelte barnet i en gruppe og være pedagogisk anlagt. Barnehageansatte jobber med barn, men det er også foreldre til barna som har ønsker, er usikre og har krav på å være trygge når de leverer det kjæreste de har.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Jeg har jobbet lenge i barnehage, og utvikling har det virkelig vært. Det er i dag mye større fokus på barnas behov, deres utvikling og at barnehagen er den viktigste utviklingsarena for barn. Det er også blitt en tettere oppfølging av barnehager i forhold til mål og fokus gjennom tilsyn fra det offentlig og foreldre har blitt mer bevisst på hva de ønsker for sine barn.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste for meg er når dagen er fylt med forskjellige arbeidsoppgaver og at jeg føler det er oppgaver som gir mening for andre.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

Det er flott å jobbe i Barnehagenett og vi blir tatt vare på som styrere og sett for jobben vi gjør. Det er flott å være 14 barnehager, slik at vi styrere kan lene oss på hverandre og bruke hverandres kompetanse. Det at vi er et nettverk gjør at vi blir sterke sammen.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Jeg er utrolig stolt av min barnehage. Det er så godt miljø blant de ansatte og det er en holdning om at alle er der for hverandre. Det er også mye humor og gode replikker. Vi er også en fokusert gjeng som driver hverandre fremover faglig. Det gode miljøet smitter også over på barna og jeg ser at voksne med humor, arbeidsglede og stort hjerte preger barnas opplevelser i hverdagen.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Vi jobber med språk som tema. Det er viktig for barn at de er best mulig rustet språklig når de begynner på skolen. Derfor er vi opptatt av å gi best mulig språkoppfølging fra første dag i barnehagen og frem til de starter på skolen.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Alle årstider har sin sjarm, men personlig er jeg mest glad i våren.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg liker å være sammen med familie og venner. Jeg er glad i å lese, reise og se teater.

Hva får deg til å le?

Jeg ser lett humoren i mange ting og ler mye av mangt. En tørr replikk eller en «ordtvist» liker jeg godt.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Jeg har mange gode barndomsminner. Det er ofte lukter eller smaker som bringer minnene frem. Jeg vokste opp med hytte på Sørlandet og der koste jeg meg veldig. Var ute i båt med pappa eller laget restaurant som foreldrene mine ble invitert på. På menyen stod det ofte saltvannskaffe og tang.

«Trine liker å le, og det gjør hun ofte. Jeg ser lett humoren i mange ting og ler mye av mangt. En tørr replikk eller en «ordtvist» liker jeg godt, forteller hun. Trine synes det er flott å jobbe i Barnehagenett, og sier hun blir tatt vare på som styrer og hun blir sett for jobben hun gjør. Samtidig tenker hun at det er fantastisk, slitsomt, utfordrende, morsomt, inspirerende, krevende og utrolig hyggelig å jobbe i barnehage.

Takk for at du er den du er Trine, og at du velger å dele det med alle rundt deg. Sammen er vi barnehagenett»