TETT PÅ REALFAG. I BARNEHAGEN?

Tett paa realfag i barnehagen

I høst ble det sendt ut en nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) til alle barnehager i landet med hilsen fra Kunnskapsdepartementet.

I strategiplanen står det at dette ikke bare er en strategi for bedre prestasjoner i realfagene. Det er en strategi for flere fagarbeidere, det er en strategi for høyskoleutdannede, og det er en strategi for livskvalitet, for nye medisiner og oppfinnelser som kan redde liv. Realfagene er viktige for å løse de store utfordringene vi har foran oss. I Norge står vi overfor et grønt skifte, en eldrebølge og nye teknologer som påvirker nær sagt alle deler av livene våre. Verden skal utvikle nye energiløsninger, bekjempe sykdommer og løfte mennesker ut av fattigdom.

Vi må starte styrkingen av realfagene allerede i barnehagen. Vi må ha en langvarig målrettet satsing på utdanning og kunnskap fra barnehage til verdensledende forskningsmiljøer, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

At barnehagene er med i en nasjonal strategi knyttet opp til realfag er både nytt og uvanlig for barnehagesektoren. Men, med dette fikk vi også en påminnelse av hva Isaksen har sagt tidligere: at å gå i barnehage er en del av utdanningsløpet. Dette er en tanke som utfordrer gamle tankemønster og tvinger oss til å se på om gamle sannheter fortsatt er sanne. Dette utfordrer oss til å tenke helhetlig, og vi må slippe til nye ideer.

Det finnes de ute i barnehagene som fryktet at denne dagen skulle komme, hvor barnehagen skulle bli «skolerettet». Det finnes de der ute som fryktet at denne dagen aldri skulle komme, hvor man ikke skulle synliggjøre læringen i barnehagene. Diskusjonene som har dukket opp har uansett vært positive. Vi trenger barnehage ansatte som diskuterer og reflekterer over sin rolle i barnehagen, og barnehagens rolle i samfunnet. Vi vil ha flinke fagfolk som vet hva barnehagen står for, og som alltid tenker barnegruppas beste.

Isaksen sier at vi må la barna oppleve realfag allerede i barnehagen gjennom lek. Her puster en del barnehageansatte lettet ut. Leken kjenner vi. Barnehagen er eksperter på lek! Noen sier at dette har vi holdt på med i årevis, mens andre mener at vi må tilføre. Hvis vi går til Rammeplan for barnehager i dag så har vi syv fagområder barnehagen skal forholde seg til. I barnehagen er realfagene i hovedsak forankret i fagområdene «antall, rom og form», og «natur, miljø og teknikk». Mange barnehager kan garantert si at de jobber godt med realfag i dag. De grubler over hvordan ting henger sammen og søker svar.

Men, jeg tror at «barnehage Norge» må ta inn over seg at vi er inne i en ny tid. Visst skal vi fortsette å være eksperter på leken, visst skal lek være hovedaktiviteten i barnehagen! Men, hvilke tanker ligger til grunn for leken? Hvilken rolle har den voksne i leken? Målet er at barna skal møte et realfaglig innhold som betyr noe for livene deres her og nå, og som gir relevant kompetanse for videre studier og et framtidig samfunns- og arbeidsliv, kan vi lese i strategiplan.

Et av strategiens hovedgrep er å gjennomgå og fornye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver for å styrke det realfaglige innholdet. Et annet er at departementet skal styrke arbeidsmåter og undervisningspraksis i barnehagen. Det skal i dette innlegget presiseres at arbeidet med realfag i barnehagen er forankret i Rammeplan for barnehagen og skal foregår på barnas premisser.

Uansett hva man mener, eller ikke mener om denne realfag satsingen, så tror jeg at barnehagene går en spennende tid i møte. Jeg tror det blir enda mer faglige utfordringer, refleksjoner, krav til ansatte i tiden som kommer. Sagt med andre ord: jeg gleder meg!

Solveig Holter Tollefsen – Styrer Hannestad barnehage

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *