Tag Archives: refleksjon

Barnehage fra da til nå

I dag går ca 91 prosent av barn i Norge i barnehage, mot bare 20 % på begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at mye av det barn lærer i sine første leveår, lærer de i barnehagen. Før var nesten alle mødre hjemmeværende. Barna møttes på gata og hadde egne regler og selvjustis. De passet […]

Er norske ledergrupper middelmådige?

Er norske ledergrupper middelmådige?

Synes du G er en god karakter? Tja, tenker du kanskje. Det kommer helt an på hva det gjelder. Det er jo uansett ikke en toppkarakter, men den ligger ikke helt i bunnen heller. Det er sånn midt på treet, en typisk norsk middelmådig karakter. Er vi nordmenn middelmådige? Ja, ifølge Henning Bang, er vi […]

Verdien av refleksjon

Verdien av refleksjon

I arbeidet med barna i barnehagen er refleksjon essensielt for å videreutvikle vår praksis. Som ansatte er vår oppfattelse av hvordan vi jobber og hva vi gjør forskjellig, og vi oppfatter alle vår hverdag på ulik måte. «Det barnet går alltid til Trine» Har du tenkt på hvorfor noen barn velger utvalgte voksne å gå […]

Naturbarnehage og barns medvirkning

Naturbarnehage og barns medvirkning

Det er mandag og Lisa som er pedagogisk leder har samlingsstund for de eldste barna. Sammen går de gjennom planen for dagen, før de skal over til noe som er langt viktigere. Dagens turdestinasjon. Mandag er en av ukens flere turdager, og en perfekt måte å starte uken på. Samling I samlingen sitter barna med […]

Relasjoner – å fungere sammen med andre i et fellesskap

Relasjoner – å fungere sammen med andre

Det å skape relasjoner, og det å fungere i et fellesskap er noe av det viktigste vi kan lære barnet i barnehagen. Dette handler om å ta kontakt med andre, finne ut hvordan samarbeide og få venner, og ikke minst hvordan man løser konflikter. Dette kalles relasjonskompetanse. Relasjoner er forholdet mellom mennesker. Relasjoner oppstår når […]

Mindre stress i adventstiden

Mindre stress i adventstiden - Barnehagenett

Jeg er ganske sikker på at de fleste opplever adventstiden svært… forskjellig. Trodde du jeg skulle si stressende? Nei, det har vi vel sluttet med? Det fører jo ikke noe godt med seg. Man får ikke gjort mer enn det man får uansett. Gjerne mindre vil nå jeg mene. Adventstiden er jo egentlig ikke så […]

Gir vi barn tid til å oppleve ting i sitt tempo?

Gir vi barn tid til å oppleve ting i sitt tempo

Rett før årets sommerferie kom en 4-åring bort til meg og sa: «Trine, vet du hva jeg skal i sommer? Vi skal kjøre til Danmark og bilen vår skal inn på ferga. Tenk på det da – en ferge som er så stor at den kan ha biler inni seg. Og den kan ha MANGE biler inne i seg også!» […]

5 tips til gjennomføring av endring

5 tips til gjennomføring av endring 72

Du har sikkert hørt det før: «Vi har lagt en ny og spennende strategi for selskapet, som alle ansatte forplikter seg til å sette seg inn i». Eller «Vi skal gå over til å bli en prosjektbasert organisasjon». Eller kanskje «Nå skal vi innføre nye arbeidsmetoder for bedre samhandling». For noen av oss er dette utsagn som oppfattes som motiverende. […]

Didaktikk- takk!

Didaktikk takk

Didaktikk Didaktikk er pedagogikkens «indrefileet», det er der hvor teori møter praksis. Det er der det skjer! I skjæringspunktet mellom å være pedagogisk fagpersonell og profesjonell leder er det vi styrker barnehagen som læringsarena. Der vi kan se på praksis i lys av didaktiske kategorier som læringsmål, tegn til læring, metoder, aktiviteter, evalueringer og dokumentasjon. […]