Tag Archives: praksis

Verdien av refleksjon

Verdien av refleksjon

I arbeidet med barna i barnehagen er refleksjon essensielt for å videreutvikle vår praksis. Som ansatte er vår oppfattelse av hvordan vi jobber og hva vi gjør forskjellig, og vi oppfatter alle vår hverdag på ulik måte. «Det barnet går alltid til Trine» Har du tenkt på hvorfor noen barn velger utvalgte voksne å gå […]

De signifikante andre

De signifikante andre

Signifikante betyr betydningsfulle. Det er ikke alle relasjoner som er like viktige. Noen personer er mer betydningsfulle for oss enn andre. De personene kalles gjerne signifikante andre. Disse kan i vid forstand defineres som tilgjengelige personer som gir støtte og omsorg og er gode rollemodeller. De signifikante andre er med på å danne vår identitet. Den objektive […]