Tag Archives: opplevelser

Barns lek – hvorfor er den så viktig?

Barns lek - hvorfor er den så viktig

Barnas viktigste aktivitet gjennom dagen. Det å leke ligger i barnets natur som en autonom væremåte. Rent historisk ble ikke leken sett på som annet enn en aktivitet uten mål og mening annet enn leken i seg selv. Sett med dagens øyne er lek en kilde inn til kunnskap og kompetanse.«Gå og lek» er ett […]

Hva er en barnehage?

Hva er en barnehage

Hva er en barnehage? I disse dager er mange nye barn og foreldre som har startet i en barnehage, og helt uavhengig av alder, startet på en ny reise bestående av opplevelser, erfaringer, vennskap, danning og mye, mye mer. Men, hva er egentlig en barnehage og hvem er vi som skal ivareta andres barn? Sett […]

Skogen er naturens lekeplass 

Skogen er naturens lekeplass 

Vi har blitt oppfordret av myndighetene til å komme oss ut og få frisk luft i disse dagene hvor skoler og barnehager, og mange bedrifter er stengt. Så lenge man tar sine forhåndsregler er det bare godt for kropp og sjel å komme seg ut i skogen. Men husk å prøve å unngå kollektivt trafikk […]

Barnefamilier – Tips til aktiviteter

Tips til aktiviteter for barnefamilier

Sett av tid Sett av tid til den egeninitierte barneleken. Vær til stede og aktiv, knytt bånd med barnet ditt. I leken leker barn det de er nysgjerrige på, det de syns er gøy eller til og med det som skremmer de. Bli kjent med barna i leken. Barna syns det gøy med engasjerte voksne i […]

Dette trenger du til barnehagestarten

Dette trenger du til barnehagestart

Dagen for barnehagestarten. En stor milepæl for mange. Barnet ditt har fått barnehageplass. For mange er dette nytt, spennende og skummelt. Mange følelser settes i sving og det er mye nytt å sette seg inn i. Ofte er det mange foreldre som lurer på hva barnet faktisk trenger til oppstart i barnehagen. For at det […]