Tag Archives: mestring

Hva skal barn lære i barnehagen?

Hva skal barn lære i barnehagen

Barn trenger profesjonelle og hjertevarme voksne som gir omsorg, trygghet og læringsglede. Det trenger voksne som heier på akkurat det barnet når det trenger det mest, som vet hvorfor barnet har litt ekstra behov for omsorg i en periode eller som jubler sammen med barnet når det gleder seg eller mestrer. -Men hvilken kompetanse er […]

Hvorfor ettårsavdeling?

Hvorfor ettårsavdeling

Tradisjonelt sett har norske barnehager ikke en egen ettårsavdeling. Som oftest delt avdelingene inn i aldersblandede grupper. Ettårsavdeling er en annen måte å organisere barnegruppen på. Hverdagen og avdelingen er spesielt tilpasset ettåringens behov for lek, læring, utfoldelse, utforsking, omsorg og hvile. Personalet er sensitive ovenfor hva ettåringen trenger og er gode på å dekke […]

Hvordan styrke barnets selvfølelse?

Hvordan styrke barnets selvfølelse?

Er det noe vi ønsker at barna skal få styrket i barnehagen, så er det barnets selvfølelse, troen på seg selv. Troen på seg selv sammen med andre. Ikke i den forstand at barnet tror det er bedre og viktigere enn andre, men at barnet har en indre ro og en indre trygghet om at […]

Hva er barns medvirkning?

HVA ER BARNS MEDVIRKNING

Å medvirke er ikke det samme som å bestemme Barns medvirkning betyr ikke at det er barna som skal bestemme. At barna kan gjøre som de vil. Barns medvirkning har en stor plass i barnehagen, og det henvises til både barnehagelov, grunnlov og FNs barnekonvensjon om barns rett til å medvirke i egen hverdag. I denne sammenheng […]

Hvordan få best tilvenning

Hvordan få best tilvenning

Målet med tilvenning er ikke å trene opp barn og foreldre til å si «ha det» til hverandre, men å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles. Allerede fra første dag i barnehagen og til langt ut i september foregår det et intenst arbeid i barnehagene for […]

Didaktikk- takk!

Didaktikk takk

Didaktikk Didaktikk er pedagogikkens «indrefileet», det er der hvor teori møter praksis. Det er der det skjer! I skjæringspunktet mellom å være pedagogisk fagpersonell og profesjonell leder er det vi styrker barnehagen som læringsarena. Der vi kan se på praksis i lys av didaktiske kategorier som læringsmål, tegn til læring, metoder, aktiviteter, evalueringer og dokumentasjon. […]