Tag Archives: medvirkning

Hva er barns medvirkning?

HVA ER BARNS MEDVIRKNING

Å medvirke er ikke det samme som å bestemme Barns medvirkning betyr ikke at det er barna som skal bestemme. At barna kan gjøre som de vil. Barns medvirkning har en stor plass i barnehagen, og det henvises til både barnehagelov, grunnlov og FNs barnekonvensjon om barns rett til å medvirke i egen hverdag. I denne sammenheng […]