Tag Archives: lek

Barnehage fra da til nå

I dag går ca 91 prosent av barn i Norge i barnehage, mot bare 20 % på begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at mye av det barn lærer i sine første leveår, lærer de i barnehagen. Før var nesten alle mødre hjemmeværende. Barna møttes på gata og hadde egne regler og selvjustis. De passet […]

Barns lek – hvorfor er den så viktig?

Barns lek - hvorfor er den så viktig

Barnas viktigste aktivitet gjennom dagen. Det å leke ligger i barnets natur som en autonom væremåte. Rent historisk ble ikke leken sett på som annet enn en aktivitet uten mål og mening annet enn leken i seg selv. Sett med dagens øyne er lek en kilde inn til kunnskap og kompetanse.«Gå og lek» er ett […]

Hva skal barn lære i barnehagen?

Hva skal barn lære i barnehagen

Barn trenger profesjonelle og hjertevarme voksne som gir omsorg, trygghet og læringsglede. Det trenger voksne som heier på akkurat det barnet når det trenger det mest, som vet hvorfor barnet har litt ekstra behov for omsorg i en periode eller som jubler sammen med barnet når det gleder seg eller mestrer. -Men hvilken kompetanse er […]

Naturen rett utenfor døra

Naturen rett utenfor døra

Mange tenker kanskje at skogen er det ultimate stedet å utforske naturen. På mange måter har skogen mange naturopplevelser å by på, og det kan være lett å få følelsen at man er i ett med naturen når man oppholder seg der. Men hva med de barnehagene og familiene som ikke har skogen som nærmeste nabo? […]

Mobbeloven – «Skulle bare mangle» loven

Mobbeloven - «Skulle bare mangle» loven

Om et trygt og godt barnehagemiljø Nå har vi fått ny mobbelov i barnehagen. Den trådte i kraft fra 1.januar 2021. Det er ingen paragraf i loven som heter mobbeloven, og det er delte meninger om at lovendringen skal kalles ny mobbelov. Uansett er det bra at forpliktelsen om et trygt og godt barnehagemiljø har […]

Samtalen. Den herlige hverdagssamtalen

Samtalen. Den herlige hverdagssamtalen

Hverdagssamtalen. Samtalen jeg er så heldig å få være en del av hver dag. «Vet du at på hytta vår er det ulv?» sier en 4-åring til meg. Kroppsspråket hans sier meg at dette er alvorlig. «Er det?» spør jeg overrasket. «Ja, men jeg har ikke sett den». Så lyser han opp og legger til […]

Hvorfor ettårsavdeling?

Hvorfor ettårsavdeling

Tradisjonelt sett har norske barnehager ikke en egen ettårsavdeling. Som oftest delt avdelingene inn i aldersblandede grupper. Ettårsavdeling er en annen måte å organisere barnegruppen på. Hverdagen og avdelingen er spesielt tilpasset ettåringens behov for lek, læring, utfoldelse, utforsking, omsorg og hvile. Personalet er sensitive ovenfor hva ettåringen trenger og er gode på å dekke […]

Autoritative voksne

Autoritative voksne

Barn trenger autoritative voksne Jeg tenker at autoritative voksne er et begrep som kan løftes opp og tas i bruk mer blant alle pedagoger og andre ansatte i barnehagene. Jeg vil i alle fall si at denne voksenstilen passer som hånd i hanske med hva som står i rammeplanen at vi voksne skal gjøre og […]

Barnefamilier – Tips til aktiviteter

Tips til aktiviteter for barnefamilier

Sett av tid Sett av tid til den egeninitierte barneleken. Vær til stede og aktiv, knytt bånd med barnet ditt. I leken leker barn det de er nysgjerrige på, det de syns er gøy eller til og med det som skremmer de. Bli kjent med barna i leken. Barna syns det gøy med engasjerte voksne i […]