Slik søker du barnehageplass

S

Slik søker du barnehageplass

Du søker primært om barnehageplass via kommunens nettsider. Du trenger ikke søke hvis du allerede har barnehageplass i en av våre barnehager. Hvis du ønsker å bytte barnehage må du sende ny søknad til den enkelte kommune. Ta kontakt med styrer i barnehagen hvis det er noe du lurer på i forbindelse med søknad eller flytting.

Søknadsskjemaet for barnehageplass ligger på kommunens nettsider. Du finner de i linkene til høyre på denne siden. Klikk på grønn knapp under din by.

På disse sidene finner du også en oversikt over alle barnehagene i hver enkelt kommune, samt kommunens regler som gjelder for opptak der. Hvis du ikke har tilgang til internett, ta kontakt med styrer i den aktuelle barnehage for hjelp.

Regler for opptak

Det er samordnet opptak i alle kommuner. Dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Du kan søke både private og kommunale barnehager i ønsket rekkefølge, og det er mulig å prioritere et antall barnehager.
 Se kommunes hjemmesider for nærmere informasjon.
Ved tildeling av plass vil du motta et skriftlig tilbud. Det er viktig at du leser dette nøye.

Hvis du ønsker å søke plass i en av våre barnehager i andre kommuner, må du i tillegg sende søknad til den kommunen den aktuelle barnehagen ligger i. Vi har for tiden barnehager i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Vestby; Moss; ski og Oslo.

Barnehagens styrer foretar opptak av barn på bakgrunn av forskrift om felles opptak i kommunen Og barnehagens vedtekter. Barna blir tatt opp i barnehagen og får fast plass til skolepliktig alder. Barnehagens vedtekter finner du på facebooksidene til barnehagen under eller ved å kontakte den enkelte styrer.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvis du ikke får tilbud om barnehageplass har du rett til å klage

Klage på avslag på barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket sendes kommunen den aktuelle barnehagen tilhører. Klagen må sendes innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Dersom klageren krever en begrunnelse for avslaget avbrytes denne fristen slik at klagefristen er tre nye uker etter at begrunnelsen for avslaget er mottatt.

Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Dersom kommunen ikke hensyntar klagen, oversendes den til kommunens klagenemnd som fatter en endelig avgjørelse.

Det kan klages på vedtaket om avslag dersom søker ikke har fått tildelt plass i den barnehagen som var satt opp som første eller andre ønske. Dette gjelder kun avslag i forbindelse med hovedopptaket.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Priser og søskenmoderasjon

Maksimalgrensen fastsettes av Stortinget hvert år. Du betaler oppholdsbetaling i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Kommunen sørger for at foreldre/foresatte tilbys min 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og min 50% for 3 eller flere barn, jf. Lov om barnehager.

Det tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Dette trekkes fra på oppholdsbetalingen og eier av barnehagen får dette refundert fra kommunen. Vi tar forbehold om endring av priser og bestemmelser. Varslingstiden ved prisendring er normalt 1 måned.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Kontantstøtte

Hvis du har barn i alderen 1 – 3 år som har barnehageplass vil kontantstøtten falle bort hvis barnets oppholdstid er mer enn 33 timer/uka. Hver kommune oppretter og fører register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte. Dette skjer på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra den enkelte barnehage.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Oppsigelsestid

I våre barnehager skal oppsigelsen av barnehageplass være skriftlig. Barnehageplassen kan sies opp med 2 måneders varsel. Barn kan ikke slutte mellom 15. Mai og 14. Aug.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Venteliste

Ønsker du opplysninger om hvor du står på venteliste, ta kontakt med de barnehagene du har søkt barnehageplass i. Rett rundt hovedopptaket kan det ta noe tid å få disse opplysningene da ulike kommuner har ulike rutiner på administrering av listene. Ta kontakt med den enkelte barnehage hvis noe er uklart i henhold til opptakskrets, samordnet opptak eller øvrige spørsmål rundt søkeprosedyrer.

Les mer om den enkelte barnehage her

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Søknadskjemaer

OSLO

Søknadsfrist: 1.mars
Søk her

VESTBY

Søknadsfrist: 1.mars
Søk her

MOSS

Søknadsfrist: 1.mars
Søk her

SARPSBORG

Søknadsfrist: 1.mars
Søk her

FREDRIKSTAD

Søknadsfrist: 1.mars
Søk her

HALDEN

Søknadsfrist: 1.mars
Søk her

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin