Petter Eilertsen – Borgen barnehage

Petter Eilertsen - Borge barnehage

Om Petter Eilertsen

Styrerkollegene til Petter sier han er

omtenksom, engasjert, sprudlende, og en humørspreder som alltid har en spøk på lur. Han er dedikert i jobben sin som styrer. Han liker å ha mange baller i lufta og brenner for de ansatte, barna og foreldrene.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg begynte som pedagogisk leder i Gråtass barnehage på Torp i 2005. Har jobbet på flere avdelinger og forskjellige hus innad i Gråtass barnehage, før jeg ble styrer i Borgen barnehage i 2015.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Som styrer er det morsomt å være med å legge til rette for utvikling på avdelingen og barnehagen som helhet. Det er en viktig jobb da barna tilbringer mye av sin tid i barnehagen. Vi har en avgjørende rolle for at alle barn får gode opplevelser gjennom omsorg, vennskap og lek.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

Det kreves uten tvil helt spesielle egenskaper. Du må være tålmodig, raus, leken og reflektert. Det er ikke for hvem som helst å jobbe i barnehage, du må til enhver tid være aktiv, nysgjerrig og imøtekommende for hvert enkelt barn. Det kreves så uendelig mye mer enn det som ses utenifra. Du må gjenta den samme gode jobben hver eneste dag. Det er ferskvare som ikke kan spilles i reprise.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Det har vært en stor endring rundt synet på barnehage siden jeg begynte i 2005. Nå er barnehagen det første stadiet i utdanningsløpet, tidligere så man mer på barnehagen som oppbevaring og barnepass. Kravene til ansatte har blitt større og det kreves mer av hver enkelt ansatt. Tidligere kunne man plassere “alle” i barnehage, nå må man være både psykisk og fysisk rustet for å jobbe med barn. Det er større krav til dokumentasjon og HMS arbeidet har en helt annen dimensjon enn det var for bare 15 år siden.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste er å jobbe sammen med mine kolleger i prosjekter eller med arbeidsmetoder som er med på å gjøre hverdagen til barna bedre. Det å se motiverte og engasjerte kollegaer trives i jobben, som yter det lille ekstra, er for meg meningsfullt. Dette ser jeg mye hver eneste dag, noe som gir meg masse motivasjon i jobben min. Jeg synes også det er veldig morsomt å gjøre litt artige sprell med ungene. Jeg er ikke alltid like god på å senke støynivået da jeg lar meg lett rive med i litt dans, sang og sprell sammen med barna. Noen show til fruktstunden hos de minste har det også blitt. Noe som skaper latter og glede. Ungene liker litt sprell, så da byr jeg opp.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

Det å være en del av Barnehagenett synes jeg er utviklende og motiverende. Det å være en del av et større nettverk gir meg trygghet og inspirasjon til å jobbe både med prosjekter i barnehagen og ta del i større prosjekter som omhandler hele Barnehagenett. Man trenger ikke å sitte alene og utarbeide planer, styringsdokumenter og jobbe med HMS, men man kan jobbe aktivt sammen med andre i Barnehagenett om felles planer. Nettopp utviklingstanken Barnehagenett har, appellerer veldig til meg. Det å være innovative og utforme nye metoder og arbeidspraksiser til det beste for barna synes jeg er spennende. Det å samtidig jobbe med de tingene vi er gode på, mens man innfører nye arbeidsmåter gjør at man hele tiden er i utvikling for å møte det samfunnet som vi lever i. Samfunnet er i stadig endring, så for å møte barn og foreldres behov så er det viktig at vi som barnehage henger med i tiden. Her opplever jeg Barnehagenett som en trygghet å ha i ryggen, sammen med de andre barnehagene utnytter vi våre kunnskaper og erfaringer på tvers for å gjøre hver barnehage sterkest mulig. Som styrer er det alltid trygt å vite det er 17 andre styrere jeg kan kontakte for å diskutere med og nyte godt av de ulike erfaringene de har.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Borgen barnehage er en barnehage hvor arbeidsmiljøet har vært viktig i mange år. Trives ansatte så trives barna. Vi legger stor vekt på at ansatte skal være aktive og lekne både inne og ute med barna. Jeg lærer masse fra mine kollegaer og vi jobber hver dag med å utvikle gode lekemuligheter. Vi har en stabil personalgruppe med lavt sykefravær, som de tre siste årene har fått gode tilbakemeldinger på den nasjonale foreldreundersøkelsen. Foreldrenes anerkjennelse gir oss motivasjon og inspirasjon til å fortsette den jobben vi gjør. Mange av kollegene mine har jobbet her i mange år og har prisverdig lojalitet og dedikasjon til arbeidsplassen. Dette er beundringsverdig og det er jeg veldig ydmyk for. Vi har en historie helt tilbake til 1978, men vi er ikke redd for endringer og utvikler oss stadig. Humor er viktig i vår hverdag. Det er mye fleip og artige påfunn som gjør at arbeidshverdagen vår er morsom.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Fokuset i vår barnehage er lek og læring. Det å tilrettelegge for meningsfulle lekeopplevelser for barna, fri for utestenging og krenkelser, er viktig for oss. Gjennom leken lærer barna så utrolig mye. Det er stort sett positive, men det kan også være negative ting som barna får igjennom leken. Derfor er de ansatte så utrolig viktige. Det å være aktive og tilgjengelige og tilrettelegge for at barna har noen å leke med og få ta del i det sosiale samspillet i barnehagen er viktig. Ute har vi fokus på fysisk aktivitet i leken. Det at barna får utfolde seg motorisk er bra for utviklingen til barnet. De ansatte legger til rette for lek som for eksempel haien kommer, gjemsel, rødt og grønt lys. Gjennom at de ansatte er aktive og deltakende, gjør at også barna er med i større grad. Det er morsomt å se at barna ved senere anledninger igangsetter det selv, uten hjelp fra de ansatte. Vi har mange gode lekere blant våre ansatte som er aktive sammen med barna. Barna elsker lek og aktivitet, så derfor er det vår viktigste jobb å legge til rette for positive opplevelser hver eneste dag.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Hver periode i barnehageåret har sin egen sjarm, men når våren kommer er det en fin periode i barnehagen. Solen titter fram oftere og temperaturen stiger, det er lettere å grave i sandkassa, lua kan kastes, og joggeskoa kan tas på. Det er en herlig tid med masse aktivitet ute. Hvis vinteren har vært kald så er våren ekstra kjærkommen.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Med tre barn i alderen 5 til 11 som driver med fotball og kampsport, så går det mye tid til familie og aktiviteter de er med på. Jeg trener fotballaget til min eldste sønn, så mye tid går til det. I helgene er vi ofte på turer i skog og mark med venner og familie. Det liker jeg veldig godt. Jeg har hatt sesongkort i Sparta Amfi i mange år, så jeg er ofte å se på Spartas hjemmekamper.

Hva får deg til å le?

Det er mye som får meg til å le, det kan være morsomme historier som deles i pauserommet eller noen artige morsomheter oss imellom. Samtaler med barna i barnehagen gir også mye glede og latter. De gir mye av seg selv, og når man opparbeider seg tillit over tid, så deler de ivrig av spørsmål og historier med meg.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Det må være alle fotballturneringene på sommerstid som jeg deltok på gjennom mange år. Det å spille fotball sammen med gode kamerater og konkurrere var det beste jeg visste. Jeg var en del av idrettsmiljøet i Tveter IL siden jeg var 5 år og helt til midten av 20 årene, så det har gitt meg mange gode minner og vennskap som jeg har tatt med meg videre.

“Petter synes det er veldig morsomt å gjøre artige sprell med ungene. Han er ikke alltid like god på å senke støynivået og lar seg lett rive med i litt dans, sang og sprell sammen med barna. 

Takk for at du er den du er Petter. Sammen er vi Barnehagenett.”