PERSONLIGE VERDIER VS BARNEHAGENS VERDIER

personlige-verdier-vs-barnehagens-verdier

Hvorfor jobber du i barnehage? Dette spørsmålet stilte jeg nylig alle ansatte i et personalmøte jeg deltok på.

Svarene jeg fikk varierte fra ansatt til ansatt. Alle hadde ulike velformulerte begrunnelser for at det var barnehage som ble valgt som karrierevei og for at man hver dag trer inn i barns magiske verden.

Alle har vi vår egnepersonlige verdier, etikk og moral med oss inn i arbeidet vårt. Vi har alle våre egne historier og erfaringer fra våre levde liv. Hva betyr noe for meg? Hva er riktig og hva er viktig?  Altså handler personlige verdier om det vi står for og det som betyr noe for oss privat.

Når det kommer til barnehager er det mer og mer vanlig at også barnehagene selv har egne uttalte verdier de ansatte skal etterleve gjennom sine handlinger i det daglige arbeidet. De forsøker å lede ansatte inn mott oppfyllelse av disse verdiene gjennom de vi kaller «verdibasert ledelse». Overfører vi tanken fra egne personlige verdier, vil vi altså kunne stille oss følgende spørsmål «Hva betyr noe, og er viktig og riktig for barnehagen?»

I våre barnehager er det følgende kjerneverdier som vi legger størst vekt på;

Stort hjerte

Overfor barn

Overfor foreldre

Overfor våre medarbeidere

Glede

Leken

Positiv

Gi av seg selv

Intens jobbing

Engasjement

Gjøre sitt ytterste

Skape forbedringer

Gjennomføre beslutninger

Dette er altså våre viktigste verdier og det er dette verdigrunnlaget som skal ligge til grunn for våre handlinger ute i barnehagen. Jeg var så heldig å få lov til å jobbe på en storbarnsavdeling på Hjørgunn barnehage før jul, og det var godt å se at verdiene våre blir etterlevd av engasjerte og kompetente ansatte. Samtidig merket jeg at man virkelig blir testet på sitt eget verdigrunnlag i ulike situasjoner.

Utfordringen vår er når våre personlige verdier kommer i konflikt med barnehagens egne. Det som er viktig for meg er kanskje ikke like viktig for barnehagen, eller i andre tilfeller motsatt. Dette er en viktig refleksjon hver og en av oss, og barnehagen samlet må gjøre. De ansatte er enhver barnehages viktigste ressurs og det er derfor av avgjørende betydning at vi handler etter et felles verdigrunnlag til barns beste.

Leif Roar Pettersen – Personalsjef Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *