Opplæring

O

Opplæring

Har du noen gang tenkt igjennom hvordan du som ansatt tilegner deg ny kunnskap og øker din kompetanse? Dette jobber vi kontinuerlig med hos oss. Vårt helthetlige kompetanseprogram vil være med på å utvikle deg i jobben din.

For å bli en kompetent medarbeider trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss.

Barnehagenettakademiet
Barnehagenettakademiet skal ivareta alle ansattes formelle læring internt i organisasjonen vår.

Vi skal styrke personalets kompetanse individuelt og i fellesskap, gjennom formidling av teori, erfaringsutveksling og veiledning. Vi gjennomfører opplæring med fokus på organisasjonskultur, fag, ledelse og ulike prosjekter.

Læring på arbeidsplassen
På kursene vil du få med deg oppgaver som du kan øve på i barnehagen, slik at du kan knytte teori opp mot praksis i hverdagen. Disse oppgavene kaller vi «på jobben trening». Slik sikrer vi at du bruker egen arbeidsplass som arena for videreutvikling.

 

«Flotte, trygge, engasjerte og faglig sterke ansatte. Barna våre har det bra hos dere.» – Mor i Skaug barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin