NÅ KOMMER JEG OG TAR DEG

Nå kommer jeg og tar deg

Barnet ler av skrekkblandet fryd og løper av gårde. Og hvem kjenner seg ikke igjen?

Ettåringen som krabber i full fart eller stabber seg av gårde og ler, når vi voksne liksomløper etter og sier: «nå kommer jeg og tar deg», eller 5 åringen som løper alt han kan i håp om å bli fanga av den voksne eller for den saks skyld, voksne i hageselskap som begynner å løpe etter hverandre –det skjer kanskje ikke så ofte, men når det skjer så er det er jo så gøy!

Det skaper god stemning og latter – og ikke minst en god følelse om at nå har jeg det bra.
Alle som har vært med på denne jageleken husker den som noe morsomt sammen med andre. Vi er trygge og blir sett og anerkjent som den vi er. Jeg tenker det er opplevelser man kan dra nytte av hele livet. Det er livsviktige opplevelser!

Men for å få til dette så forutsettes det at de som er med kan leke. Birgitta Knutsdotter Olofsson er en anerkjent professor og forfatter og har skrevet mange bøker om lek. Hun sier det er tre kriterier for lek: enighet, gjensidighet og alternering.
Derfor er jageleken et godt eksempel. Den er veldig enkel, men kriteriene må være tilstede for at det skal være gøy. Man har en stilltiende enighet gjennom mimikk og kroppsspråk
om at jeg skjønner at du leker med meg, man innretter seg etter hverandre og man bytter på å løpe etter hverandre.

Et annet eksempel er rolleleken når jenta på 4 år sier til to andre på samme alder at: « så kan jeg være mamma`n og så går vi inn på puterommet , og så leker vi at vi går til butikken og så er du butikkdama og så kan du være ungen min liksom» og de andre to nikker enig i forslaget. Men på vei inn på rommet kommer et av de andre barna på at:» da kan vi lage butikk så kan de andre kan komme å kjøpe» og da blir de enige om det. De viser gjensidighet og alternering ved at de bytter på å bestemme og bytter på roller. De har respekt for hverandre og lytter til hverandre.

Disse kjennetegn for lek ser vi i all lek.

De må være tilstede når 6 barn bygger togbane på byggerommet . De må være enige om at de skal bygge togbane og hvem som skal ha hvilke tog. De hører på hverandres forslag og bytter på oppgaver og roller. Det går vel ikke alltid like smertefritt og konflikter oppstår. Men da lærer de å finne løsninger sammen også – med eller uten oss voksne.

Her tror jeg mang en arbeidsplass har noe å lære. Det er nok av historier om voksne som havner i konflikter og ikke klarer å løse dem.
Å lære konfliktløsing må da være en meget nyttig egenskap barna kan ta med seg videre i livet?

Å leke er gøy – man glemmer tid og sted i samspill med andre.
Å tenk å få lov til å ha det bra og samtidig lære seg så mye – uten at man egentlig tenker over det!

Å tenk hva en enkel setning fra oss voksne kan sette i gang: « Nå kommer jeg og tar deg!»
Eva Heger – Utviklingssjef Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *