Mobbing i barnehagen

Mobbing i barnehagen

Alle barnehager skal ha en strategi som forbygger mobbing i barnehagen. De skal ha handlingsplaner og alle skal være klar over at barnehagen har det.

DE VOKSNE HAR ANSVAR

Sammen med foreldrene har vi i vår barnehage laget et mobbemanifest. Det er et levende dokument vi tar frem og justerer ved behov. Vi er glade for at vi har foreldre som forstår hvor viktig det er å sette fokus på dette.

For det er vi voksne som må ta ansvar for å forebygge mobbing og legge til rette for at alle barn trives og har det bra. Derfor er samarbeid med foreldrene så viktig.

Sammen kan vi øke bevisstheten om hva vi gjør for at barna skal bli sett, barna skal bli hørt, barna skal bli inkludert og tatt på alvor.

Mange voksne har helt ubevisst (eller skremmende bevisst) lett for å sette barn i bås. Med kommentarer som «du er alltid så sutrete», « du er så vanskelig» eller « du er en sladrehank» i andre barns påhør, kan voksne lett bidra til å etablere en status for dette barnet.

Dette kan føre vondt med seg videre, det er voksne som har sagt det først, og da er det vel greit at andre barn sier det også?

Tenker du på hva du sier til ektefellen din ved middagsbordet? Hva sa du egentlig om personalet i barnehagen, om naboene eller om « han på TV»? Tenkte du på at barnet ditt satt der da du kommenterte at « Petter er helt håpløs unge»?

HVA ER MOBBING I BARNEHAGEN?

«Men små barn mobber da ikke» argumenterer noen med. Allerede som 2-3 åringer kan barnet knytte kontakter og vennskap, koble seg på lekegrupper, ha begynnende rollelek og forstå enkle lekekoder.

Det vil si at de også kan ekskludere andre fra lek og felleskap. De gjør det non-verbalt og med kroppsåket. Snur ryggen eller skulderen til når noen tar kontakt, de går bort når noen kommer eller de lager grimaser til dem.

Små barn har ikke evnen til å forstå rekkevidden av det de gjør. Det er derfor viktig at voksne er til stede og bryter mønstre, veileder og hjelper til i konflikter.

Barnehagebarn skal ikke ha med seg holdninger og væremåter som utvikler seg videre mot store konflikter og bevisst mobbing i skolen.

Les også;

FUB

(Foreldersamarbeidsutvalget for barnehager) poengterer også i sine foredrag for foreldre og barnehagepersonal, at det er ikke så viktig HVA man kaller uønsket atferd, om det er erting eller mobbing. Det viktigste er hvordan den som opplever det føler seg.

FUB poengterer hva vi voksne i barnehagen kan gjøre i arbeidet sammen mot mobbing:

 • Være tydelige, trygge og varme voksne
 • Utvikle gode relasjoner og samspillmønstre
 • Ta oss tid til å snakke sammen og samarbeide tett med foreldre
 • Reflektere, observere og være endringsvillige.
 • Ta mobbing på alvor fra første stund.
 • Ta vare på alle parter i en sak. Også den som mobber, det er ofte en grunn. Både offer og mobber trenger hjelp.

Til foreldre kommer de med disse tipsene:

 • Hils på og snakk med andre foreldre, barna ser at dere har en relasjon.
 • Lær deg navnene og snakk med de andre barna i barnehagen.
 • Skap vennskap.
 • Bli enige om bursdagsinvitasjoner slik at ikke noen blir utenfor. Inviter hjem eller til felles treff på lekeplassen
 • Vær bevisst på hvordan du snakker om andre barn og voksne. Vær bevisst på hvordan du ordlegger deg. Husk at andre kan ha gjortnoe dumt, men de erikke dumme.

Det er vi som er rollemodeller, som skal videreføre respekt, vennskap og likeverd. Det er vårt ansvar som voksen.

Er du ditt ansvar bevisst?

Trine Hofseth – Stålverkskroken barnehage

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *