Mobbeloven – «Skulle bare mangle» loven

Mobbeloven - «Skulle bare mangle» loven

Om et trygt og godt barnehagemiljø

Nå har vi fått ny mobbelov i barnehagen. Den trådte i kraft fra 1.januar 2021. Det er ingen paragraf i loven som heter mobbeloven, og det er delte meninger om at lovendringen skal kalles ny mobbelov. Uansett er det bra at forpliktelsen om et trygt og godt barnehagemiljø har kommet inn i loven.

Dette handler om at barnehagen ikke skal godta krenkelser som utestenging og mobbing, og at barnehagen skal forebygge gjennom å fremme helse, trivsel, lek og læring.

Mobbeloven handler også om viktigheten av at barna skal bli hørt i saker som gjelder dem selv og deres mulighet til å medvirke og uttrykke seg.

Skulle bare mangle

Du spør deg kanskje – skulle det ikke bare mangle at barnehager jobber for at alle barn opplever gode dager i barnehager? Er det i det hele tatt er nødvendig å ha dette i lovs form? Skulle det ikke bare mangle at barnehagene har fokus på dette? Forekommer det i det hele tatt mobbing blant så små barn? Trenger vi mobbeloven?

Hadde du spurt meg for noen år tilbake, så hadde jeg sagt at det skjer ikke mobbing i barnehagen. Det var ikke noe vi hadde definert og hadde fokus på, fordi holdningen var at små barn mobbet ikke.

Jeg er glad dette har forandret seg. Gjennom fokus på et godt og trygt barnehagemiljø skal barnehagen forebygge at barn blir krenket og ikke har det bra. Dette betyr at barnehagen må jobbe systematisk med forebygging og at alle voksne har kunnskap om dette og vet hvordan de skal møte dette i praksis.

Handlingsplan mot mobbing

I 2019 utarbeidet vi i Barnehagenett en handlingsplan mot mobbing. Dette kom som en følge av at ansatte i barnehagene meldte et behov for at vi burde sette dette på agendaen mer systematisk og bli enda mer bevisst på egen praksis. Det resulterte i en felles handlingsplan med et hovedmål om å skape et barnehagemiljø med nulltoleranse for mobbing. Her definerer vi hva vi legger i et trygt og godt barnehagemiljø, og ansattes aktivitetsplikt synliggjøres.

I tillegg til selve planen ble det utarbeidet rutiner og metoder som styrker de voksnes praksis på å forebygge krenkelser og mobbing i barnehagen. Barna medvirker i egen hverdag. Barnehagenettloven og samtalekort brukes jevnlig i hverdagen hvor barn og voksne jobber sammen om et trygt og godt barnehagemiljø.

Den viktige leken

Det viktigste i barnehagen er leken. Den har stor betydning for barnets trivsel, læring og utvikling. Å leke er gode opplevelser for barna. «God lek er å leke sammen med noen. Jeg leker fordi det er morsomt.» GUTT 6 år.

Der knytter de vennskap og gjør erfaringer på hva som skal til for å fungere i et fellesskap.

Å forebygge gjennom et godt og trygt barnehagemiljø forutsetter også at de voksne følger med på barnas lek og griper inn når de ser hendelser som ikke er bra.

Slike hendelser er når barn blir tatt fra leker eller gjenstander, når barn blir utestengt i lek, når barn opplever at ting de lager blir ødelagt eller forsvinner og når barn opplever å bli tildelt roller i lek og ikke får være delaktig selv.

Aktivitetsplikt

Endringen i barnehageloven er nå enda tydeligere på handlingsplikten til de voksne. Mobbeloven levner ingen tvil om hvem som har ansvar for å handle når det er grunn til å mistenke at et barn ikke har det bra i barnehagen.

ALLE som arbeider i barnehagen har plikt til å gripe inn når et barn utsettes for krenkelser. Mobbeloven er tydelig på at barnehagen har plikt til å:

  • Følge med
  • Melde fra
  • Undersøke
  • Sette inn tiltak
  • Evaluere tiltakene

Og dette skulle bare mangle. Dette er en forutsetning for å ruste barna for framtiden. -For vi vil gi barna en god start som varer hele livet.

Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *