Merete Hansen – Tubus idrettsbarnehage

Merete Hansen - Tubus idrettsbarnehage

Om Merete Hansen

Kollegene til Merete sier hun er

engasjert, reflektert og at hun alltid streber etter å levere høy kvalitet i barnehagen.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg startet på Tubus som nyutdannet pedagog for 23 år siden, og jobber her fortsatt. De første 10 årene som pedagog, og deretter som styrer. Noe jeg fortsatt gjør i dag.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Det gir meg mening å jobbe i barnehagen. Vi har en viktig oppgave med barna som skal styre samfunnet og verden videre.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

Ja det synes jeg. Du må like å jobbe med mennesker, og ha omsorg. Alle er forskjellige. Det skjer hele tiden noe nytt i barnehagesektoren, så du må like å være i utvikling. Du må ha mye tålmodighet og stor toleransegrense. Du må hele tiden se muligheter og ikke begrensninger, og være løsningsorientert. Du må kunne samarbeide, se og lytte til andre mennesker, og kunne delta i ulike aktiviteter og prosjekter.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Tidligere var vi en «oppbevaringsplass» for barna mens foreldrene var på jobb. Nå er barnehagen en del av utdanningsløpet til barna. Ett helhetlig læringsløp fra barnehagestart til ut videregående skole. Rammeplan for barnehagen har gitt oss mange oppgaver som vi skal gjennomføre og ha fokus på.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Jeg gleder meg over å følge med på barnas små og store framskritt og utvikling. Det er også gøy med aktiviteter og prosjekter både i og utenfor barnehagen.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

Barnehagenett har fokus på ulike temaer som er viktig for barnehagen og meg som styrer. Barnehagenett bidrar til kompetanseheving for alle ansatte, og at barnehagen drives framover til det beste for barn, foreldre og ansatte. Barnehagenett bidrar også med støttefunksjon i ulike saker. Det er godt for alle på Tubus å være en del av ett større fellesskap.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Tubus har fokus på verdier, aktiviteter og innhold som er viktig for meg i min jobb med barn og ansatte. Sunne-aktive-lekende og trygge barn. Vi er også godkjent som helsefremmende barnehage. Vi har ansatte som har jobbet lenge i barnehagen. Vi har god kontinuitet og stor kompetanse.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Arbeidsmiljø. Det er noen år siden vi har løftet dette som tema. Vi har også fått flere nye medarbeidere. Trivsel er viktig for at alle skal gjøre en best mulig jobb med barna i hverdagen. Vi har fått en ny digital plattform som gjør at vi kan samhandle med foreldre og personalet på en bedre måte. Så har vi mye fokus på Micromotus. Et bevegelsesprogram vi har laget sammen med fysioterapeuter i kommunen, med fokus på barnas motorikk.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg synes at våren er en god tid i barnehagen, den gir ny energi. Vi får flere muligheter for turer og aktiviteter. Våren er også da vi starter med evaluering og nye tanker og muligheter for neste barnehageår, noe jeg synes er spennende å jobbe med.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å være sammen med familie og venner. Være på hytta og i seilbåten. Reise, følge opp barna mine på deres fritidsinteresser og idrett. Strikke og lese bøker.

Hva får deg til å le?

God humor og gode historier får meg til å le.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Mitt beste barndomsminne er ferieturer til Mandal i campinghytter hvor hele familien var samlet i 3 uker hver sommer. Mye bading i store bølger, krabbefiske, spille fotball, badminton og kortspill på regnværsdager.

«Merete gleder seg over å følge med på barnas små og store framskritt og utvikling. Hun ser hele tiden etter muligheter, og går for å være svært løsningsorientert.

Takk for at du er den du er Merete, og at du velger å dele det med alle rundt deg.

Sammen er vi Barnehagenett.»