VENNSKAP – meg selv i felleskapet

Vennskap

Noah blir levert i barnehagen av mamma som har dårlig tid. Noah gråter og vil ikke slippe mamma. Men så kommer Trine bort til han. Trine er en god venninne av Noah. Hun står bare foran han og smiler uten å si et ord. Noah stråler opp, og slutter å gråte. Han slipper mamma og sier ha de til mamma uten en tåre.

Det viser hvor trygt det er å ha en god venn!
Når man spør foreldre hva som er det viktigste med tanke på barnas opphold i barnehagen er min opplevelse at de aller fleste har fokus på trygghet og vennskap. Vennskap er viktig! For mange er det i barnehagen det første vennskapet etableres. Å være deltaker i lek og få venner er avgjørende for barns trivsel og meningsskaping.

«Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetninger for god læring og opplevelse av glede og mestring» skrives det i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
Med kun denne setningen får man frem hvor viktig dette er helt fra starten og hvor viktig det er at barnet har evnen til å opprettholde vennskap videre opp i barnehagen og skolen. Det er fint å komme til barnehagen å vite at det er noen der som vil leke med deg og som du vil leke med.
Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Også de yngste barna har sterke vennskapsrelasjoner, og mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er få møte andre barn og leke med vennene sine.

Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og felleskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser samme med andre barn kan være veien inn i nye vennskap.
I barnehagene jobbes det hele tiden med å legge til rette for aktiviteter så barna får bruke sitt mangfold, være i aktivitet, få venner, være en del av felleskapet og føle seg betydningsfull og godtatt som den en er. Vi har kompetente voksne som er gode tilretteleggere for vennskap, og fremme vennskap mellom barn. Vi må gi og ta i vennskap. En balanse er viktig, hvis ikke går man fort videre for å danne nye vennskap. Og det er ikke alltid like lett å se bilde for et barn. Her har de voksne en viktig rolle, hvor de observerer barna. Noen ganger trenger de å gripe inn, andre ganger trenger de å veilede barna og prøve å få de til å forstå hvordan de kan gjøre ting annerledes. I form av trygghet, gode råd, gode klemmer, gode samtaler, en tommel opp, et smil eller hva det måtte være. Det viktigste er tilstedeværelsen. At barna vet at de kan komme til de voksne, og spør om hjelp hvis det er noe galt.

Tema vennskap er en viktig del av barnas hverdag i barnehagen. Venner er viktig. De snakker om det hver dag, og alle er opptatt av dette tema. Å få en venn og å være en venn er noe av det viktigste i et barns liv.
Jeg overhørte en samtale mellom Trine og Noah senere på dagen.

Noah: Du er min beste venn du Trine. Men jeg har mange andre venner også da.
Trine: Ja, jeg også. Men vet du hvor mange venner mamma har eller?
Noah: Nei, det vet jeg ikke. Har hun mange?
Trine: Ja, hun har flere hundre venner!
Noah: WOW! Det var mange! Flere hundre. Men hvor er hennes venner da?
Trine: De er på Facebook

Turi Dolve Lund – Barnehagelærer i Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *