Mangfoldige

M

Mangfoldige

Med mangeårig erfaring har vi blitt en betydningsfull barnehageaktør.
Alle våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder. Dette mangfoldet sikrer at hver barnehage utvikler sin egen identitet og egenart. Mangfoldet gjør at vi er i kontinuerlig utvikling av innholdskvalitet som skal komme alle barn, i alle våre barnehager til gode.

Ingen av våre barnehager er like, og det er opp til personalet i hver enkelt barnehage i felleskap å utvikle sine satsningsområder.

Samtidig jobber alle våre barnehager med 4 felles og grunnleggende programområder.  Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn.
Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetninger for å kunne skape gode barnehager. Filosofien vår er En god start varer hele livet.

Barnehagene våre er av ulik størrelse med ulikt antall barn og voksne. Ca 50% av alle våre ansatte er barnehagelærere, men vi har også ansatte med bakgrunn fra mange ulike andre yrkesgrupper. På den måten får vi et spennende mangfold blant våre barnehager og ansatte.

Vi legger vekt på erfaringsutveksling mellom barnehagene. Dette er med på å styrke den enkelte barnehage og på den måten nyter også barnehagene våre godt av det store mangfoldet vi representerer.

 

«Tenk å få være liten og gå i en barnehage som lar deg være superhelt hver dag hvis du vil!!! Trygg overgang fra liten til stor avd. Barnet er alltid i fokus og med GOD filosofi! S.A.L.T: S-sunne A-aktive L-lekende T-trygge barn!» – Annette Kvitnes-Kjølerbakken – Mor i Solbakkeparken barnehage

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin