Linda Lystad Akselsen

Linda Lystad Akselsen

Om Linda Lystad Akselsen

Kollegene til Linda sier hun er

seriøs, engasjert, dedikert og systematisk.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg har jobbet i barnehage i 20 år

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Jeg tenker at jeg er heldig som hver morgen blir møtt av gode klemmer fra barna. Jeg møter også barn som er seg selv på godt og vondt. Barn er ekte mennesker. Å være sammen med barn fører til glede, selv om det til tider også er krevende og utfordrende. Jeg er heldig som får lov til å være med å kunne gjøre en forskjell for barna og være der for dem i den tiden de danner seg et bilde om hvem «jeg» er.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

Ja, det synes jeg helt klart. Det er ikke en menneskerett å få lov til å jobbe i barnehage. Barn fortjener voksne som er ekte og som kjenner seg selv. De fortjener voksne som ikke lar sine egne følelser gå ut over barna, men som ser hvert enkelt barn slik som det er og som møter dem med kjærlighet. Altså voksne som har en høy grad av emosjonell intelligens. Barn fortjener voksne som har holdninger som at det «finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig». Er du en slik voksen og praktiserer også det du sier så er du en voksen som passer til å jobbe i barnehage.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Jeg opplever det slik at tidligere så var foreldre fornøyde bare de fikk en barnehageplass, men nå er foreldre mer bevisste på hva de vil ha av sin barnehage og dette synes jeg personlig er kjempebra. Det har også gått mer fra å være en omsorgsarena til å bli en læringsarena. For å være et godt læringssted er det nødt til å være en god omsorg i bunnen, men heldigvis er de som jobber i barnehage gode på dette. Iallfall de aller fleste. Hvor viktig leken er, er nok også noe som har kommet de siste årene. Og hvor viktig de voksnes personlighet som jobber med barna er. Det er også blitt mer krevende å jobbe i barnehage. Det er større barnegrupper og jeg opplever at det er flere barn med utfordringer enn tidligere. Jeg tror også grunnen til at det er mer utfordrende er å jobbe i barnehage i dag er at de voksne er mer bevisste på hvor viktig sin rolle er.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste jeg gjør på jobb er runden jeg tar på morgenen hvor jeg hilser på alle barna og de voksne. Her får jeg fine samtaler med barna og det gir meg en flott start på dagen.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

For meg er Barnehagenett kunnskap og trygghet. Det gir meg utfordringer og det gir meg utvikling og læring. Det aller beste er at Barnehagenett hele tiden ligger et hestehode foran alle andre. Jeg synes det er flott å være en del av Barnehagenett. For meg som styrer har jeg flere gode styrekolleger å drøfte saker med, og jeg har administrasjonen som er der for meg. Jeg står aldri alene i saker og jeg vet at det alltid er noen der hvis jeg trenger det.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Det beste er alle de gode ansatte som jobber her. De jobber og står på hver dag, slik at hvert enkelt barn i Storeper vil få den beste starten på livet. Det andre som er bra med å jobbe her er måten vi jobber på. Det at vi har blitt en EQ barnehage og hvordan vi møter og ser på barna er helt fantastisk. Hos oss får alle være «Jeg er meg», og vi hjelper barna med å bli den beste utgaven av seg selv og få troen på at «jeg» er bra.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Fokuset om dagen er å jobbe med personalet om EQ-begrepet og holde det varmt hos personalet, slik at vi hele tiden møter barna på den beste måten, slik som de fortjener. Vi jobber med barna i en periode hvor de danner grunnlaget om hvem de er, og da er det viktig at vi voksne som jobber med barna er klar over den rollen vi har, og hvor viktig vår væremåte er, for å danne trygge og robuste barn.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg liker den perioden hvor barna kan ha på seg lite klær og leke mye ute.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Da liker jeg å reise på turer med familien min

Hva får deg til å le?

Tv programmer som Truls ala Helstrøm får meg til å le.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Jeg elsket å leke med dukker og for meg var de ekte babyer. Det var stor stas.

“Det morsomste Linda gjør på jobb, er at hun hver dag tar runden på morgenen og hilser på alle barn og voksne. Her får jeg fine samtaler og det gir meg en flott start på dagen, sier hun. Takk for at du er den du er Linda, og at du velger å dele det med alle rundt deg. Sammen er vi Barnehagenett”