Lekesikker

L

Lekesikker

Lekesikker barnehage

 

Våre barnehager skal være trygge barnehager for lek og læring. Vi startet derfor våren 2016 opp prosjektet «LEKESIKKER-barnehage».
Vår måte å drive barnehager på bygger på nitidig jobbing og utvikling. Når vi planlegger hvordan våre barnehager skal være tar vi utgangspunkt i hvordan vi selv vil oppleve en barnehage, både som barn og foreldre. Samtidig som vi ivaretar de krav og forventninger myndigheter og samfunnet har.

 

Det er et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for barn, både nasjonalt og internasjonalt.
Vi ønsker å ha et bevisst forhold til hva vi omgir oss med og presenterer for barna i våre barnehager.

 

Med økt kompetanse og bevissthet har vi med enkle forandringer og grep gjort tiltak som møter de utfordringene vi ser, for best å kunne legge til rette for en trygg, god og lærerik dag i barnehagen.

 

Vi kaller det LEKESIKKER barnehage.

Fordi EN GOD START VARER HELE LIVET

 

3 hovedområder

Vi deler LEKESIKKER barnehage i tre hovedområder. Disse er:

 

  1. Etisk handel

Vi har et bevisst forhold til hva og hvor vi kjøper leker

 

  1. Giftfritt lekemiljø

Vi er trygge på at barna befinner seg i et giftfritt, og lekesikkert miljø

 

  1. Lekplassikkerhet

Vi sørger for at vi til enhver tid har lekeapparater som oppfyller kravene til sikkerhet på lekeplassen

 

Du kan finne ut mer om prosjektet ved å klikke deg frem i vår FAQ under på denne siden. Du kan også laste ned brosjyren som du finner her.

FAQ – Spørsmål & svar

Hva handler Lekesikker om?

For oss handler Lekesikker om disse tre områder. Etisk handel, Giftfrie leker, og Lekeplass sikkerhet.

Vi er bevisste på kjemikaler i leketøy og hva vi kan gjøre for å skape et tryggere miljø for barna.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva er bakgrunnen for Lekesikker?

Vi leser jevnlig bekymringsfulle rapporter om gift og leketøy. Det finnes fortsatt produkter som ikke oppfyller eksisterende lover og regler. Vi tar ansvar gjennom å ha et bevist forhold til hva våre barn leker med, og hvilke produkter vi kjøper inn.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva er hovedmålet?

Målet er at våre barnehager skal være bevisste på kjemikaler i leketøy og hva vi kan gjøre for å skape et tryggere miljø for barna.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

ETISK HANDEL

Hva er etisk handel?

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvordan kontrollerer dere at dere handler etisk riktig?

Vi handler kun gjennom forhandlere som er godkjente etiske forhandlere.

Det vil si at våre barnehager kjøper kun gjennom produsenter som kan levere produkter som tilfredsstiller våre kriterier til lekesikker barnehage. Vi etterspør alltid våre forhandlere om hvilke rettlingslinjer de har i forhold til etisk handel og kontroll av produkter fra sine leverandører.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvor kjøper dere leker?

Våre barnehager handler kun gjennom seriøse forhandlere som tar etisk ansvar i forhold til barnearbeid og følger lover og regler.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvem spør dere hvis dere er usikre?

Vi spør leverandøren /produsenten om vi er usikre på noe. De er forpliktet til å svare. Ved mangelfull eller lite tilfredsstillende dokumentasjon er det produkter vi ikke ønsker å ha i våre barnehager.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

GIFTFRITT LEKEMILJØ

Hva mener dere med giftfritt lekemiljø?

Våre leker og andre produkter som finnes i barnehagen inneholder ikke kjemikaler og andre stoffer som kan være skadelig for barn på lang sikt. Med det skal vi være trygge på at barna befinner seg i et giftfritt og lekesikkert miljø.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvorfor har dere fokus på dette?

Myndighetene har ikke mulighet til å kontrollere alle produkter som selges. Våre barnehager tar derfor hensyn ved å være kritiske og bevisste når de handler leker og inventar. Barn blir kjent med verden gjennom blant annet å putte ting i munnen. Derfor er vi sikre på at lekene vi har, er lekesikre og fri for farlige stoffer.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Inneholder leker gift?

Ja leker kan inneholde kjemikaler som ikke er bra for barn på sikt. Derfor tar våre barnehager hensyn ved å våre kritiske og beviste når de handler leker og inventar.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Er barn mer utsatt en voksen?

Ja, barn er mer utsatt for farlige stoffer enn voksen. Barn vokser og utvikler seg. Deres kropper og hjerner er ikke ferdigutviklet enda. Derfor er de mer sensitive når det gjelder kjemikaler og farlige stoffer.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvordan skal godkjente leker være merket?

Leker som er egnet for hjemmebruk eller i barnehagen skal være merket med CE merket.

Det er fabrikantene selv som står for å kontrollere og merke sine produkter.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Må alle leker være merket?

Alle leker må være CE merket. Dette er en europeisk standard. Dette merket finner dere enten på selve produktet eller på emballasjen.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva betyr CE merket?

CE merket innebærer at de oppfyller de europeiske sikkerhetskravene, og det skal være lettere å velge sikre produkter. Alle produkter i våre barnehager har dette merket.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvem er det som merker produktene?

Det er fabrikanten selv som står for å kontrollere og merke sine produkter. Derfor er det viktig at våre leverandørene har kontroll på produkter de selger.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Tar barnehagen imot leker?

Nei, våre barnehager tar ikke imot leker og andre produkter. Dette for at vi til enhver tid kan være sikre på at det barna leker med ikke inneholder helsefarlige stoffer. Derfor får heller ikke barna lov til å ta med leker til barnehagen.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Kan barn ha med kosebamser/koseklut til barnehagen?

Ja, det barnet trenger for å sove eller å oppnå trygghet i barnehagen er lov å ha med.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Er dette noe vi må tenke på hjemme?

Ettersom omfanget av skadelige stoffer i produkter er bekymringsfullt, er det lurt å tenke på dette hjemme også. Det er vanskelig å ta alt over natten. Men det viktigste er å starte prosessen.

Det du kan gjøre er å få en oversikt over lekene som finnes hjemme. Se etter CE merket på leker. Ta bort tvilsomme leker. Bestem dere for å kjøpe sikre produkter fremover.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva bør vi se etter på leker hjemme?

Er plastleken myke og eldre enn fem år?

Lukter det parfyme eller ubehag av lekene?

Har dere vesker, sko, belter, smykker mm som er ment for voksne?

Har dere plastleker som er klissete?

Leker barna med tastatur, mobiltelefoner eller annen elektronikk?

Har dere gjenstander av plast som ikke er leker?

 

Er svaret JA på disse, bør dere vurdere å fjerne disse fra hjemmet.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvilke stoffer er ikke egnet for barn?

Produkter som inneholder stoffer som Ftalater, Flammehemmere, Løsmidler, Tungtmetaller og Bisfenol A er ikke egnet for barn.

www. erdetfarlig.no

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva er Ftalater?

Ftalater er en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes for å gjøre plasten myk. Enkelte ftalater kan påvirke hormonbalansen og skade forplantningsevnen. Siden 2007 har et antall skadelige ftalater vært forbudt i småbarnsprodukter og leketøy ved konsentrasjon over 0,1 %.

www. erdetfarlig.no

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva kan inneholde Flammehemmere?

Bomullsleker kan inneholde helseskadelige flammehemmende midler. Noen av disse blir værende lenge i kroppen og kan overføres via amming. Flammehemmende midler finnes ofte i datamaskiner og tv spill. La derfor aldri barn leke med gammel elektronikk.

www. erdetfarlig.no

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvor finner vi Tungmetaller?

Smykker og metallgjenstander kan inneholde bly, nikkel eller kadium. Bly er farlig og kan påvirke barnets mentale utvikling. Bly kan også finnes i metallmaling og til og med i barnesminke. Kadium lagres lenge i kroppen, i større mengder kan det blant annet forårsake dårligere nyrefunksjon. Nikkel kan fremkalle allergi hos barnet

www. erdetfarlig.no

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva kan inneholde Løsemidler?

Visse farger og lim inneholder løsemidler som kan påvirke nervesystemet. Ekle oljemaling kan dessuten inneholde giftstoffer. Vannbaserte produkter foretrekkes, men tenk på at de ofte kan inneholde konserveringsmidler som kan fremkalle allergier.

www. erdetfarlig.no

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva er Bisfenol A?

Bisfenol A er vanlig, men kontroversielt plastkjemikalie som siden 2011 har vært forbudt i tåteflasker. Det er fortsatt tillatt i leketøy. Studier indikerer at Bisefenol A blant annet kan forstyrre forplantningsevnene. Vær oppmerksom på at plastemballasje og matbokser kan lekke kjemikaler ved oppvarming.

www. erdetfarlig.no

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Er elektronikk farlig å leke med?

Ja, flammehemmende midler finnes ofte i datamaskiner og tv-spill. La derfor aldri barna leke med gammel elektronikk.

www. erdetfarlig.no

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

LEKEPLASS-SIKKERHET

Hva mener dere med lekeplass-sikkerhet?

Våre lekeplasser er trygge for barn å leke på. Ulykker kan forekomme, men det skal ikke skje grunnet feil og mangler på våre lekeapparater.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvordan blir lekeplass sikkerhet ivaretatt?

I våre barnehager blir lekesikker lekeplass ivaretatt ved at barnehagene har inspeksjonsrunder hver dag der de går gjennom lekeplassen. Der gjennomgår vi vår interne HMS sjekkliste for uteområdet.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvem kontrollerer utelekeplassen?

Lekeplassen blir kontrollert av eksterne kontrollmyndigheter, verneombud, vedlikeholdssjef, styrer og ansatte i barnehagen.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hvor ofte sjekker dere uteområdet?

De ansatte i barnehagen kontrollerer utelekeplassen hver dag. Verneombud, vedlikeholdssjef og styrer tar en grundigere sjekk av uteområdet to ganger i året.

I tillegg har vi hoved ettersyn av eksterne kontrollmyndigheter av uteområdet annethvert år.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Hva ser man etter på inspeksjonsrunden?

På inspeksjonsrundene ser vi etter om det ligger gjenstander som ikke tilhører barnehagen, og om det er feil eller mangler ved lekeapparatene.

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook

Facebook

Share on LinkedIn

Linkedin

Del innlegget med vennene dine
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin