Lekesikker barnehage

Lekesikker barnehage

Leker finnes nesten over alt. Du kan ikke gå mange steder uten at det er gjenstander som skal friste barn. Leker har eksistert helt tilbake til 3000 år før Kristus, hvor det har blitt funnet lekevogner og fløyter formet som fugler. Alt for å glede og underholde barn.

Man kan selv tenke tilbake på en egen barndom og de gode minnene som dukker opp når man tenker på de forskjellige lekene man hadde.

Det som har forandret seg med tiden er at lekeindustrien har blitt større og større. Det er bransje som omsetter for milliarder av kroner i året på verdensbasis. Mange med gode intensjoner, men dessverre og mange med ikke fullt så gode intensjoner.

Den største forskjellen fra min barndom til dagens barn, er en økt bevissthet rundt miljøene barna befinner seg i daglig. Skoler og barnehager er under lov pliktet å følge «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler».

Den sier tydelig at alle barnehager og skoler «skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftenes bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.»

Det er på den måten viktig at lekene som tilbys til barna i barnehagen ikke på noen måte utgjør en fare for barna. Noen leker hører hjemme på småbarns avdeling, mens andre er mer egnet på stor.

Det finnes ikke mange småbarns avdelinger i Norge som tilbyr små-lego til de helt minste barna, og dette av åpenbare grunner. Vurderinger i forhold til risiko er noe barnehager er pålagt å utføre.

På den måten unngår vi situasjoner som ikke skal skje. Selvsagt kan uhell oppstå, men ikke alvorlige hendelser som kunne være unngått.

Har du noensinne tenkt hva lekene inneholder om dette kan være risiko?

De fleste har ikke det, og det med god grunn. De lekene som man kjøper i dagens lekebutikker skal være egnet for småbarn tenker man. Men hva om lekene man leker med inneholder kjemikalier som ikke er egnet for barn, som på lang sikt kan gi helseskader. Det er ikke de fleste klar over.

Regelverket rundt leketøy er strengt, det gjøres stikkprøver, men det foregår ingen systematisk kontroll av alle leker på markedet. Det må vi som forbrukere ta ansvar for selv. Men fortvil ikke, med noen enkle forhåndsregler kan man ta kloke valg rundt innkjøp av leker.

Les mer om vår satsning på LEKESIKKER barnehage her.

Jeg lekte med alt mulig når jeg var liten, og det har gått helt bra med meg! Ja, det kan du ha helt rett i, men allikevel. Med den informasjonen vi har om at leker kan inneholde for høye mengder av kjemikalier som ikke er bra for barn.

Tenker man da på cocktaileffekten av alle kjemikalene barna blir utsatt og hvilken risiko det kan utgjøre, det er nettopp dette forskerne er usikre på. Hvilken effekt vil det ha for vår helse i årene som kommer?

For et lite barn år som bruker munnen aktivt til å sanse og smake seg fram i verden blir da på den måten eksponert for utallige kjemikalier enten gjennom leker eller andre gjenstander.

Vi skal på ingen måte ha hysteriske tilstander i våre barnehager heller, for vi vil på en eller annen måte alltid ha kjemikalier rundt oss. Med kloke og bevisste valg kan vi minimere risikoen ved å undersøke lekene og se etter de kjennetegnene som indikerer at de lekesikre.

Se vår lekesikkerbrosjyre her;

Petter Eilertsen – Barnehagenett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *