Kristin Røttereng

Kristin Røttereng

Om Kristin Røttereng

Kollegene til Kristin sier hun er

rolig og trygg med et stort hjerte for de minste barna.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg har jobbet i barnehage i snart 17 år.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Jeg synes det er veldig spennende og betydningsfullt å jobbe i barnehage. Jeg får være med på å gi barn en god start på livet.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

Ja det synes jeg det gjør. Du skal være en trygg og god rollemodell, tørre å være deg selv fullt og helt. Du skal være genuint opptatt av barn og barnets beste.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Nå er det større fokus på at lek er læring, og at barna lærer mens de leker. Før var leken viktig for kun for lekens del. Sosialkompetanse har fått større fokus synes jeg; det å bli trygg på seg selv, bli kjent med sine egne følelser, bli sett, hørt og respektert for den man er. Barns medvirkning har fått større plass i barnehagen. Jeg husker da jeg startet å jobbe i barnehagen for 17 år siden, da var denne måten å tenke på helt ny, og det var vel preget av medbestemmelse mer enn medvirkning.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste jeg gjør på jobb er å få være sammen med barna, og få lov til å utforske verden sammen med dem.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

Barnehagenett er et sted hvor jeg kan utvikle meg som pedagog. Et sted hvor vi stadig er i utvikling og tenker nytt.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Sydskogen er en liten barnehage hvor alle kjenner alle. Vi har et godt arbeidsmiljø, med mye humor og latter. Vi er den lille barnehagen med det store hjertet.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Nå har fokuset vært foreldresamtaler og foreldresamarbeid. Dette danner jo grunnlaget for trygge foreldre og trygge barn. Ellers så er det leken som er sentralt akkurat nå, og målet er å gi de minste barna et godt lekegrunnlag for videre utvikling.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg liker høsten godt; med tilvenning av nye barn, se hvordan de gradvis blir trygge og slår seg til ro hos oss, og der vi jobber for å skape et godt og trygt foreldresamarbeid. Vinteren er også fin. Ellers er nok våren og sommeren en favoritt også. Vi kan være masse ute.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg liker å være med familie, har to gutter som det er gøy å finne på ting sammen med. Ellers så liker jeg å strikke.

Hva får deg til å le?

Morsomme kommentarer fra barn og voksne får meg til å le. Samt små ting som skjer i hverdagen.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Mine beste barndomsminner er å leke med venninner. Familien som dro på kveldstur og spiste kveldsmat ute. Leken var veldig viktig for meg.

«For Kristin har leken alltid vært viktig, og hun syntes det er flott at det nå er så stort fokus på at lek er læring. Kristin sier hun syntes det er både spennende og betydningsfullt å jobbe i barnehage, og at hun får være med å gi barna en god start på livet. Akkurat slik alle våre barn fortjener å ha det. Takk for at du er den du er Kristin og at du velger å dele det med alle rundt deg. Slike kollegaer setter vi stor pris på. Sammen er vi Barnehagenett.»