KLAR, FERDIG BARNEHAGESTART

KLAR, FERDIG BARNEHAGESTART

Nå er den her – barnehagestart!  Ferien er over og man skal tilbake til hverdagen igjen. Det er bare å innse at selv om man skulle ønske noe annet, så består året av flest hverdager. 

Og godt er kanskje det? 

Barn har ofte sagt til meg: «Skulle ønske vi kunne ha ferie hele tiden» 
Og ja-, jeg må innrømme at jeg noen ganger har tenkt det selv også. Særlig på dager hvor sola skinner og sjøkanten ikke er langt unna. Når klokka er lagt bort og man bare er. Da er livet godt å leve. 

Mening

Men strekker man tankene litt lenger, så er det veldig godt å leve når man har verdens beste jobb også.
Det gir mening å legge til rette for at barna skal ha det bra i barnehagen. At barnehagen er et godt sted å være. 

Å se at Tomas, Ine og Henrik leker sammen. De ler, samarbeider, bruker fantasien og glemmer tid og sted. Å se at Harald og Mia er ute sammen med resten av 4 åringene. De tester ut ulike måter å bruke kroppen på. De løper, hopper, sykler og går. Sammen inspirerer de hverandre og mestrer og utforsker. Å se at Sabina har funnet et dyr i gresset, og sammen med en voksen og noen andre barn finner de ut hva slags dyr det er, hvor det lever og hva det kan gjøre. Overalt i barnehagen er det aktivitet og man ser at barna fungerer sammen i fellesskapet, har venner, leker, lærer, mestrer og utvikler seg. 
Det gir mening!

En god barnehagestart

Når personalet samles til barnehagestart etter ferien for å evaluere året som har gått, og ser nærmere på hva som har fungert bra og hva som bør endres, er engasjementet stort når et nytt år skal planlegges. Et nytt år med nye muligheter, med glade barn og fornøyde voksne.

Det nye året skal tilrettelegges for alle barn. De nye barna skal ønskes velkommen og tas imot på en måte som gir foreldrene trygghet til å overlate det kjæreste de har. Barna skal få en god tilvenning, og med ydmykhet og god dialog må barnehagen vise hvordan dette ivaretas i hverdagen.

De barna som kommer tilbake etter ferie og er kjent i barnehagen møter også endringer.
Barn har sluttet og nye har begynt. Det betyr endring i barnegruppene og ny organisering av barn, voksne og avdelinger.
Med dyktige voksne som er godt forberedt, kommer barna raskt inn i rutiner og lek.

Hverdagene

I løpet av året er det mange opplevelser som venter. Både planlagte og ikke planlagte. Leken har en stor plass i barnehagen. God planlegging og tilrettelegging er en forutsetning for at leken skal få blomstre.

Gjennom lek lærer barn aller best. De bearbeider erfaringer, bruker fantasien og finner løsninger på det meste. Men det er noen kriterier som må være på plass hos barna for å kunne leke. Kriteriene er så enkle som enighet, gjensidighet og turtaking.
Hvis man tenker etter, så er dette kriterier som alle som lever i et fellesskap burde ha. 
  

Rammeplan for barnehagen legger føringer for barnehagens innhold. Det er store og mange krav. Derfor er det viktig å jobbe systematisk når man skal gi barn en god barndom med omsorg, lek, læring og danning. Store ord som demokrati, mangfold, likestilling, bærekraftig utvikling og livsmestring er eksempler på hva barnehagen må jobbe med og være bevisste på. 

I tillegg skal barna medvirke i egen hverdag, fagområder skal ivaretas, progresjon er viktig, og overganger skal skje på en god måte.
Så kan man lure på hvordan de voksne i barnehagen klarer å ivareta alt dette!
Det er dette som er hverdagen. 

Leste du denne?

Utvikling

Barnehagen er starten på barnets utdanningsforløp og skal legge et godt grunnlag for barnets videre læring og utvikling.
Det forutsetter dyktige, dedikerte og kompetente voksne som er stolte av jobben sin og som setter utviklingsarbeid på dagsorden.

Det må jobbes systematisk og gode metoder må innarbeides. Det pedagogiske arbeidet skal planlegges, evalueres og dokumenteres. 
Refleksjonsmøter og didaktiske skjema er eksempler på dette. 

Og med verdens viktigste jobb går dagene unna i en fei – og snart er det ferie igjen.
Det er godt å stoppe litt opp – nyte ferien og lade opp til et nytt år …
Klar, ferdig, barnehagestart!

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *