Jannicke Martinsen – Skaug Idrettsbarnehage

Jannicke Martinsen - Skaug idrettsbarnehage

Om Jannicke Martinsen

Kollegene til Jannicke sier hun er

kreativ, leken og strukturert.

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg har jobbet i Skaug idrettsbarnehage i 12,5 år, og i fjor tok jeg fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Jeg synes det er helt fantastisk å jobbe i barnehage. Det er få andre steder du kommer på jobb og alle roper navnet ditt når du kommer inn døren.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

Ja, det synes jeg. Jeg mener det er spesielle mennesker som jobber i barnehage. Du må være litt laget for det, for det krever mye av deg. Du skal være til stede hele tiden, og det er ikke noe latmansjobb. Jeg har jobbet i barnehage lenge og jeg merker at det er forskjell på folk. Noen passer bedre til å jobbe i barnehage, enn andre. Jeg synes jeg at man må kunne gi av seg selv for å jobbe i barnehage.

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

Når jeg begynte i barnehage følte jeg at vi var mer på omsorgsbiten. Det var mer sitte på fanget, kose, lese bøker. Nå er det mer læring. Jeg tenker at det er både positivt og negativt. Jeg kunne ønske meg mer tid i hverdagen for det er mange barn som har lyst på mer en til en. Akkurat det med mer tid, synes jeg er en veldig stor forskjell i utviklingen kontra før og nå.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Det morsomste jeg gjør på jobb er å være ute på tur.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

Barnehagenett er for meg er en trygghet. Jeg synes det er en trygghet å være i et større nettverk. Det er veldig spennende med kursing, og at vi får litt påfyll innimellom. Tipp (The importance of play in preeschool) er et spennende samarbeid barnehagene i nettverket har sammen med Høyskolen i Østfold. Det er kjempeartig å være en del av et så stort prosjekt om leken i barnehagen.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

Det som er spesielt bra med min barnehage er at vi er en idrettsbarnehage med bevegelse og sunt kosthold. Det er jeg stolt av. Hvis folk spør meg hva jeg jobber med, så er jeg stolt av å kunne si det.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Nå jobber vi med Tipp på hele huset. Inne på avdelingen min jobber vi med sosial kompetanse i tillegg. Det er viktig å jobbe med sosial kompetanse hos 5-6 åringer.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg liker alle periodene veldig godt. Men våren og sommeren er veldig fine perioder for da er det lettere å være ute, og mindre klær. Jeg liker vinteren også for da har vi skiløyper rett utenfor her i barnehagen, og vi er mye ute.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å bevege meg, være sosial, og være sammen med barna mine som er 12 og 14 år.

Hva får deg til å le?

Det er mye som får meg til å le. Men jeg har det veldig fint på jobb, og jeg er glad i kollegaene mine. Barna er også veldig morsomme og får meg til å le mye.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Jeg har jo hatt oldemoren min som dagmamma. Når jeg tenker barndommen min, så tenker jeg på henne. Hun lærte meg å strikke, og når jeg gikk på ski så endte jeg alltid opp hos henne hvor hun varmet tærne mine foran kaminen. Jeg føler at jeg har vært heldig som har fått lov til å være hos henne.

«Vi i Barnehagenett er så heldige som har mennesker som akkurat Jannicke som jobber for oss.

Som synes det er helt fantastisk å jobbe i barnehage, og tenker at det må være få andre steder du kommer på jobb og alle roper navnet ditt når du kommer inn døren.

Hvis noen spør hun hvor hun jobber, er hun stolt av å kunne si at hun jobber i en idrettsbarnehage.

Takk for at du er den du er Jannicke, og at du velger å dele det med alle rundt deg. Sammen er vi Barnehagenett.»