Irene Petersen

Irene Petersen

Om Irene Petersen

Kollegene til Irene sier hun er

inkluderende, strukturert, nytenkende og engasjert

Hvor lenge har du jobbet i barnehage?

Jeg har jobbet som styrer her i Solbakkeparken barnehage i 2 år. Tidligere har jeg jobbet som pedagogisk leder og barnehagelærer i cirka 8 år.

Hva tenker du om å jobbe i barnehage?

Jeg synes det er fantastisk å kunne følge barna fra de er helt små og til de starter på skolen, og se alt de lærer og hvordan de utvikler seg. Samtidig synes jeg det er spennende å være styrer og følge opp både ansatte, barn og foreldre.

Kreves det spesielle egenskaper å jobbe i barnehage?

For å jobbe i barnehage er det en selvfølge at du er interessert i å jobbe med barn og klare å ha fokus på barnas beste. Barnehager er i stadig utvikling og man må ha interesse for faglig oppdatering og endring i praksis. Jeg mener at man også må være tålmodig i leken, og gjerne litt «leken».

Hvordan har utviklingen i det å jobbe i barnehage vært? (Før/nå)

På de årene jeg har jobbet i barnehage merker jeg at det har det vært store endringer. Det er mer krav til barnehagen i form av f.eks ny rammeplan, samtidig som det er større krav til utdannet personalet i barnehagen. Jeg merker også forskjell på da jeg gikk i barnehagen selv, og sånn som barnehage er nå. Nå er det mer fokus på hva barna lærer gjennom f.eks lek, og det er mer bevisstgjøring rundt dette nå enn det var før.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Som relativt ny styrer lærer jeg noe nytt omtrent hver uke, og det er noe jeg synes er spennende og gøy. Jeg ser en utvikling hos meg selv. Jeg liker å komme på jobb tidlig på morgenen for å være sammen med barna når de blir levert. Dette er en fin tid for meg i løpet av dagen, da jeg får snakket og lekt med barna, samt hils på foreldre.

Hva er Barnehagenett for deg, og hvordan er det å være tilknyttet Barnehagenett?

For meg er Barnehagenett er trygg arena. Vi deler erfaringer og kunnskap på tvers av barnehagene i nettverket. Vi møtes, og har felles faglig utvikling for alle ansatte i Barnehagenett. Jeg føler meg aldri alene som styrer, siden jeg har andre jeg kan rådføre meg med om det skulle være behov for det. Vi gjør hverandre gode. For meg er det en trygghet å være tilknyttet Barnehagenett. Jeg får faglig påfyll med jevne mellomrom. Jeg har noen jeg kan kontakte om jeg lurer på noe og det er et godt felleskap.

Hva er spesielt bra med å jobbe i akkurat din barnehage?

I min barnehage har vi et stabilt personale som er dyktige, engasjerte og faglig oppdaterte. De ser barna og barnas beste. Vi er der for barna, og har stort fokus på språk og lek.

Hva er fokuset ditt akkurat nå i barnehagen? Hvorfor er dette viktig?

Akkurat nå har vi stort fokus på lek og voksenrollen i lek. Vi legger til rette for gode lekemiljøer for barna. Dette gjør vi ved at de voksne er bevisste sin rolle i leken, og vi endrer det fysiske rommet når vi ser det er behov for det. Vi har også hele tiden fokus på barnas språkutvikling, og det å bevisstgjøre de ansatte på når og hvordan barna utvikler og lærer språket. Dette er viktig da vi vet at barna lærer mye gjennom lek. Og at de ansatte er bevisst på hvordan de kan tilrettelegge for et godt lekemiljø er viktig for barnas læring og utvikling.

Hvilken periode på året i barnehagen liker du aller best?

Jeg liker sommeren best. Det å være mye ut er godt for barna. Vi tar ofte med typiske inneaktiviter ut, samt lunsj og fruktmåltider, og dette synes barna er helt topp. Vi har et stort uteområde hvor barna får utfolde seg og utvikle motorikken. Vi har mye vannlek, som vi også ser at barna trives med. Samtidig er det lettere å dra på spontane turer i nærmiljøet.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å trene, være med venner og reise.

Hva får deg til å le?

Venner, små gullkorn fra barnemunnen og gode kollegaer får meg til å le.

Hva er ditt beste barndomsminne?

Mitt beste barndomsminne er sommeren på stranden der jeg vokste opp. Vi hadde stranden som nærmeste nabo, og vi var på stranden med en gang været var godt nok. Da dro hele familien og møtte naboer. Vi badet og hadde med mat slik at vi kunne være der i flere timer.

«Irene er en dame vi er stolte av å ha som styrer. Hun synes det er fantastisk å kunne følge barna fra de er helt små og til de starter på skolen, og se alt de lærer og hvordan de utvikler seg. Irene liker å komme på jobb tidlig på morgenen for å være sammen med barna når de blir levert. Hun sier at dette er en fin tid for henne i løpet av dagen, da hun får snakket og lekt med barna, samt hils på foreldre.

Takk for at ønsker å jobbe i en av våre barnehager Irene.

Sammen er vi Barnehagenett»