HVORFOR LEKER JEG?

Hvorfor leker jeg

Barn leker. Det er en av hoved geskjeftene til barn. De jobber og ordner med viktige ting, mens voksne overbærende ser på dem med et smil. Lek er jo bare lek tenker vi, i den betydning at lek har liten alvorlighetsgrad.

Begrepsforvirring

Leken er heldigvis lite alvorlig, gjerne med latter og smil som en ufravikelig partner.

Her mener jeg vi voksne, og til tider lærde voksne, skal tenke oss om to ganger. For jeg ser med jevne mellomrom eksempler på hva jeg tror er begrepsforvirring.

Jeg syns vi blander sammen liten alvorlighet med liten viktighet.

Forståelse av hvor viktig leken er

I voksnes hjerner, inkludert min egen, rangeres gjerne viktighet hånd i hånd med alvorlighet. Dermed kan vi gå glipp av en forståelse av hvor viktig leken er for mennesket.

Den nedprioriteres i møte med alle andre ting som har alvorligere – og mer umiddelbare konsekvenser.

Hva er så konsekvensene av ikke å leke?

Det kan jeg ikke gi et klart og entydig svar på. Men jeg kan mene noe om hva barn profiterer på av å leke.

Leken er en medfødt «motor» for utvikling, slik jeg ser det. Fordi lekens ufravikelige partner er glede og fryd vil leken være motivert fra barnet selv.

Det som fyller oss med velbehag gjør vi gjerne både frivillig – og mer av.

Les også

Lekens verden

I lekens verden, i de første år, lærer barn det grunnleggende ved å være menneske. Barna øver seg motorisk, kommunikativt, kognitivt og sosialt.

Gjennom utprøving og repetisjon programmeres hjernen med forskjellige erfaringer fra omverdenen – tyngde, farger, lukt, smak, balanse, lyd.

Hjernens kontroll over kroppen blir øvet opp gjennom bevegelse og utprøving – igjen og igjen.

De øver seg på kommunikasjon med omverdenen. Først ett ord som blir etterlignet fra mamma eller pappa, så ett til og til slutt flere ord som blir en setning. Ordenes betydning blir lært inn. Først grovt inndelt, deretter mer detaljert.

Etter hvert leker barna rollelek hvor de øver på det sosiale. Å gi, ta og dele. Å øve på å bli enige. De leker inn sosiale regler. Inni mellom hopper de ut av leken og korrigerer reglene.

Det motsatte av lek

Motsatt av leken er det utrygge, ubehagelige. Og det sier seg vel selv; ved utrygghet er mennesker i forsvarsmodus, og fokus på læring av det grunnleggende menneskelige må vike for fokus på å unngå mulige farer.

I tidlig alder finner det sted utvikling som ikke kan forseres. Den må ta tiden den tar, for det handler om å utvikle selve grunnlaget i det menneskelige.

Vern om denne tiden. Den er en investering i at mennesker blir hele og forankret i seg selv. Leken er små barns klasserom.

Lars Bjørge Pedersen – Hjørgunn barnehage

Meld deg på Barnehagebloggen, og få nye tips og artikler rett i postkassen.

Klikk her; Meld meg på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *