Hvordan styrke barnets selvfølelse?

Hvordan styrke barnets selvfølelse?

Er det noe vi ønsker at barna skal få styrket i barnehagen, så er det barnets selvfølelse, troen på seg selv. Troen på seg selv sammen med andre. Ikke i den forstand at barnet tror det er bedre og viktigere enn andre, men at barnet har en indre ro og en indre trygghet om at jeg er bra nok som jeg er.

Barnehagen må legge til rette

Derfor må barnehagen legge til rette for at barnet møter toleranse og respekt i fellesskapet med andre barn og voksne. Da legges grunnlaget for en aksept om at vi alle er forskjellige og at det er en bra ting. Barn knytter vennskap, tør å være uenige og lærer å håndtere konflikter. Det er viktige ferdigheter å ha med seg videre i livet.
Å lære barn å være stolt av seg selv for den man er, er et godt utgangspunkt for å takle medgang og motgang.

Hvordan styrke barnets selvfølelse?

Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Dette står i Rammeplan  for barnehager. (Kap.5)
En god dialog om og med barnet er en god forutsetning for å møte barnet best mulig. Å gjøre barnet bevisst på hva de kjenner når de i møte med andre barn og voksne føler at de blir sett og imøtekommet for den man er, legger et godt grunnlag for en god selvfølelse.

Dette kan man gjøre for å styrke barnets selvfølelse:

  • Bruk tid på å snakke med barnet om selvfølelse. Hva det er og hvorfor det er viktig.
  • Hvordan kjennes det ut å ha det bra? Når kjenner du at du har det bra?
  • Lytt til barnet når det har noe å fortelle. Vær pålogget når du lytter. Gi barnet positiv respons på det som er bra. Hjelp det å finne løsninger på det som ikke er bra.
  • Sett ord på gode opplevelser dere har sammen. Snakk om hvordan man løser konflikter og hva man kan gjøre når uheldige situasjoner oppstår.
  • Hva er lurt å gjøre når man blir sint, lei seg eller er trist. Gjør barn trygge på å vise følelser og lær dem hvordan de best kan håndtere dem når de kommer.
  • Støtt barnet med gode argumenter for å være seg selv. Begrunn hvorfor det er viktig å være fornøyd med seg selv og hvorfor det er bra at vi er ulike som mennesker.
  • Legg vekt på mestring fremfor prestasjon

Å føle mestring legger et godt grunnlag for videre utvikling. Det føles bra og man får lyst til å utfordre seg selv mer.

Disse punktene kan være et godt utgangspunkt for en samtale mellom foreldre og personale. Sammen kan vi bidra til å utfylle hverandre og at barnet møter noe av det samme hjemme og i barnehagen.

Gjennom å sette ord på viktigheten av å få være seg selv sammen med andre, skapes en respekt og en aksept på at det er bra å være forskjellig. Sammen kan vi utfylle og hjelpe hverandre.

Les også:

Kunnskap

Kunnskap om god selvfølelse er viktig på flere områder. Den legger grunnlag for god omsorg, lek, læring og danning – og kanskje det aller beste er at med denne kunnskapen forebygger vi mobbing.

Når den dagen kommer at barnet slutter i barnehagen, skal det gå ut av porten med en følelse om at jeg er bra nok. Jeg kan og mestrer mye og nå er jeg klar for å lære enda mer!

Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *