Hvor er verden om 25 år

Hvor er verden om 25 år

Prøv å tenk deg hvordan verden ser ut om 25 år. Eller, hvordan vil det være å leve og bo i Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Moss, Vestby eller Oslo i år 2045.

Hvilke arbeidsplasser vil prege lokalsamfunnene våre og hvilken måte løser vi fremtidens arbeidsoppgaver på?

Vil det fortsatt være Borregaard som er drivende i utviklingen i Sarpsborg? Og vil Halden fortsatt være en teknologiby? Vil Ikea være etablert på Vestby? Og vil Mills fortsatt produsere Majones i Fredrikstad?

Hva blir jobben vår?

Vil kunstig intelligens og maskinlæring erstatte flesteparten av produksjonsarbeidsplassene våre? Vil sensorer og intelligente roboter erstatte jobbene innenfor helse og velferd?

Hvem vet, tiden vil vise. For det er umulig å gi noen eksakt spådom om hva fremtiden vil bringe. Hvilke jobber vi har å gå til, hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor og hvordan vi skal gripe disse.

Verden er i konstant utvikling og det eneste vi vet med sikkerhet er at endringer skjer raskere og raskere, enten vi liker det eller ikke. Vi kan velge å se positivt på det og søke å gripe mulighetene, eller vi kan bli overveldet, skremt og handlingslammet over det som kommer.

Men hvordan møter vi dette i barnehagen i dag? Hvordan kan vi forberede barna på det som en gang kommer om 25 år?

Vår jobb er ikke å forberede barna slik at de får gode karakterer på skolen – vår jobb er å forberede barna slik at de får god karakter.

Vi skal sørge for at de besitter ferdigheter og kompetanser som gjør at de kan møte fremtidens samfunn på en god måte, og at de kan få et godt liv ut fra sitt eget potensial og drømmer og være fornøyd med seg selv.

Forskere og organisasjoner i ulike land har sammen kommet frem til ulike kompetanser som blir viktig for å møte verden i fremtiden.

  1. fag og teknologi kompetanse
  2. kommunikasjons, kreativitet og samarbeids kompetanse
  3. kritisk tenkning problemløsning og å lære å lære
  4. personlig og demokratisk kompetanse
  5. kulturell bevissthet

Et viktig mandat

Barnehagen har et stort og viktig mandat. Barnehagen skal være en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og er starten på barnets utdanningsforløp. Ikke bare er barnehagetiden en viktig periode i seg selv, men den skal også legge et godt grunnlag for vekst videre i livet.  Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet blir grunnlagt, og evnen til empati og tilknytning utvikles.

Barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap med nulltoleranse for mobbing.

Barnehagen formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper, og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne. Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og det samfunnet vi lever i.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Eirik Husby – Barnehagenett

Meld deg på Barnehagebloggen og få nye artikler og tips rett i postkassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *